Vážení představitelé obcí a měst,

5. července jsme si připomněli státním a moravským svátkem příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, svatých bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ve většině moravských obcí zavlála v tento den vlajka Moravy.

 Chci vám dnes jménem Moravské národní obce srdečně poděkovat, že i vaše obec je jednou z těch, které tak připomněly svým občanům tradiční hodnoty, moravskou identitu a sounáležitost k Moravě. Vyvěšení moravské vlajky na budově vašeho úřadu je symbolickým aktem, kterým vyjadřujete úctu k cyrilometodějské tradici a poctu naší rodné zemi Moravě, její bohaté historii, tradicím a nezaměnitelné kultuře.

Vaší zásluhou, vážení představitelé obcí a měst, zůstane Morava a její kulturní dědictví v srdcích jejích obyvatel stále živá, nesmírně si toho vážíme. Přeji Vám a Vašim občanům mnoho úspěchů a krásný 5. červenec.

S úctou

Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce