Počty moravské národnosti nesedí, poukázalo kontrolní dotazování

Plakát z informační kampaně před sčítáním lidu.

Loni proběhlo sčítání lidu, výsledky jsou postupně zveřejňovány. Mezi otázky patřily údaje o národnosti a mateřském jazyku. Podle organizátorů informační kampaně za zapisování moravské národnosti došlo k manipulaci s údaji statistického úřadu. Dokládají to vlastním kontrolním dotazováním v domovské obci.

Jiří Novotný z Pavlovic na Vyškovsku stál za mohutnou informační kampaní v souvislosti s loňským sčítáním lidu. Vyzývala k zapisování moravské národnosti a moravského jazyka. Jedná se totiž o údaje nepovinné a nepředepsané.

Pochybnosti o důvěryhodnosti dat u něj začaly, když srovnal počty lidí se zapsanou moravskou národností a jazykem a srovnal je s výsledky předchozího sčítání před desíti lety. “Loni celkově třetina lidí vůbec neuvedla národnost, zato mateřský jazyk naprostá většina vyplnila. Je to rozdíl zhruba dva miliony lidí. Oproti tomu u moravské národnosti došlo k poklesu o 12 %, ale u moravského jazyka je to 74 %,” připomíná výsledky Novotný.

Podle něj se jedná o nesmyslný posun, který nelze vysvětlit žádným společenským trendem. Zvláště pokud loňské sčítání ovlivnila mohutná kampaň za přihlášení se k moravanství. “Zatímco před lety bylo moravanství nálepkováno jako extrémní záležitost několika pomatenců, nyní se do kampaně zapojily desítky známých osobností – vědců, sportovců, umělců. Naše videa měla velký dosah na internetu, vylepili jsme tisíce plakátů,” připomíná organizátor kampaně.

Čísla nesedí

Jiří Novotný se proto se svojí manželkou Ditou rozhodli provést kontrolní dotazování ve své domovské obci. Konkrétně se jedná o Pavlovice, které jsou katastrálním územím Bohdalic-Pavlovic na Vyškovsku. “Rozhodující pro nás byly údaje o jazyku. Už jen proto, že víme, kolikrát jsme my sami s celou rodinou vyplnili moravský jazyk. Na první pohled bylo jasné, že to nesedí” upřesňuje Novotný.

Pavlovice mají lehce přes sto obyvatel, přičemž manželům Novotným se podařilo oslovit sto osob. Zároveň platí, že Pavlovice netrpí zásadními populačními výkyvy. “Ti, co se před rokem a půl zúčastnili sčítání, jsou ti stejní, co zde stále žijí. Populace je normální v ukazatelích, jako jsou věkové skupiny. Do výzkumu se tedy dostaly jako rodiny s dětmi, tak střední generace a senioři,” přibližuje Jiří Novotný.

Kontrolní otázka zněla, k jaké národnosti a jakému mateřskému jazyku se dotyčný přihlásil při sčítání lidu v roce 2021. “Otázka nebyla nijak návodná a dotázaným nebyly a priory nabízeny možnosti. Odpovědi ‘nevím’ a ‘nepamatuji se’ jsme vyhodnotili jako nezjištěno,” popsal autor kontrolního dotazování.

Sběr byl proveden téměř jednorázově, a to v průběhu dvou dní, aby se předešlo “anketnímu” ovlivňování lidí navzájem. Po sesbírání sta odpovědí provedli manželé Novotní vyhodnocení.

srovnání podílu národností v Pavlovicích

Podle ČSÚ bylo rozložení národnosti v Pavlovicích česká 41 %, kombinace české a moravské 12 %, moravská 26 % a nezjištěno 21 %. U mateřského jazyka to bylo český 86 %, moravský 5 %, nezjištěno 4 %, zbytek kombinace různých jazyků.

Oproti tomu podle kontrolního dotazování manželů Novotných je podíl moravské národnosti 57 %, u české je to 34 % a nezjištěno 9 %. Podíl moravské národnosti je tedy dvakrát vyšší a dvojí národnost zmizela úplně. U mateřského jazyka pak moravský 49 %, český 41 % a nezjištěno 10 %.

srovnání podílu mateřského jazyka v Pavlovicích

“Rozdíl oproti ČSÚ naprosto drtivý a samotné nás překvapil,” doplnil výsledkům Jiří Novotný. Výsledky hodnotí jako zjevnou deformaci dat. Bylo by proto zajímavé provést podobné kontrolní průzkumy i v dalších obcích. “Pokud by se zjistila podobná deformace jako v Pavlovicích, můžeme hovořit o stovkách tisíc obyvatel, kterým byla upřena jejich moravská národnost a jazyk,” dodal Novotný.

Autor: red, tabulky a grafy: Jiří Novotný, foto:

https://zpravyzmoravy.cz/pocty-moravske-narodnosti-nesedi-poukazalo-kontrolni-dotazo