Vážení přátelé, příznivci Moravy, pro nás organizátory ze spolku Moravská národní obec je příjemným zjištěním, že nejen moravská vlajka dokáže spojit naši společnost. Ukázalo se, že pro mnoho členů a příznivců bylo samozřejmostí podílet se dle svých možností na pomoci Mikulčicím jako jedné z obcí postižené živelnou katastrofou.

Po zveřejnění naší výzvy, kterou jsme umístili na webu našeho spolku, přišla v průběhu této humanitární pomoci od vás přátelé, členů a příznivců Moravské národní obce, krásná částka 40.000,-Kč. Tato výsledná suma bude převedena na transparentní účet, který obec Mikulčice zřídila za účelem odstranění škod způsobených tornádem dne 24. června. Číslo tohoto transparentního účtu: 299 222 440/0300

Zpráva na webu Moravské národní obec: POMOC obci Mikulčice – Moravská národní obec – Za Moravu

Všem opravdovým moravským patriotům, kteří se nejen prostřednictvím naší výzvy rozhodli jakoukoliv formou pomoci jedné z nejkrásnějších částí Moravy, tedy Břeclavsku a Hodonínsku, patří naše poděkování a velká úcta. Tato lidská solidarita je velmi cenná.

Za Moravskou národní obec

Lenka Holaňová a Stanislav Blažek