Poslední rozloučení s moravským básníkem Jiřím Kuběnou se uskuteční v úterý 15. srpna 2017. Nejprve se tak stane ve 13.00 hod. v kapli Nanebevzetí Panny Marie na hradě Bítově a o hodinu později následuje mše svatá v kostele sv. Václava v Bítově.

Snad jako odkaz pro nás, kteří usilujeme o obnovu Moravské země, bychom mohli uvést dvě odpovědi tohoto našeho básníka, ale především velkého Moravana, které uvedl v jednom z posledních rozhovorů.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

 

Jak na vás působí konkrétně dnešní Česko?

Česko! Už to příšerné slovo. Václav Havel říkal a napsal, že má-li ho vyslovit, trčí mu v krku jako odporná ropucha, kterou není schopen spolknout. Naprostá ztráta citu pro jazyk, pro živé Slovo.

Tak tedy navrhněte alternativu.

Ta dávno existuje. Pokud jde o teritorium, pak, co možná stručně, zato dvojsmyslně: Česká republika. A mnohem dřív, neskonale přesněji, Země koruny české: to jest Království české a markrabství moravské, čili Čechy a Morava. Ale pokud jde o etnikum, o obyvatele, pak nikoliv pouze Češi, ale výhradně Češi a Moravané. Aspoň pokud jde o mne, má rodná zem je Morava a ne Čechy, a já sám jsem – byť bych i byl poslední svého rodu – Moravan a žádný Čech, a už vůbec ne obludný „Česk“.

zdroj: http://www.reportermagazin.cz/a/iG2AF/kde-jsme-milovali-tam-se-neloucime