Arcibiskup Stojan prý s oblibou říkal: „V celé Evropě a na celé zeměkouli, kromě Padovy v Italii, není poutního místa k paduánskému Divotvůrci tak oblíbeného a tak navštěvovaného, jako jest náš svatý Antonínek nad Blatnicí.“

Jestli se toto tvrzení zakládá na pravdě i v dnešní době, se můžeme přesvědčit a svou přítomností dokázat o letošní hlavní pouti 17. 6. 2018. Přijměte pozvání nejen na dopoledne, ale i odpolední program pořádaný k 350. výročí kaple.

8.00 mše svatá, slouží P. Jan Szkandera, spirituál kněžského semináře v Olomouci

9.00 mše svatá, slouží P. Antonín Bachan, Hluk

10.30 hlavní mše svatá, slouží Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Po mši svaté nám zahraje k poslechu dechová hudba Blatničané

Oběd v poutním areálu

14.00 Svátostné požehnání

14.30 Slavnostní odpoledne

  • Tučňáci na Arše – divadelní představení Jana Horáka Příběh o třech tučňácích, kteří se s prvními kapkami potopy snaží nalodit na Noemovu archu. Vhodné i pro menší děti.
  • Vyhodnocení výtvarné soutěže k 350. výročí poutního místa
  • Koncertní vystoupení dechové hudby Stříbrňanka
  • Představení dětského folklorního souboru Vavřínek z Blatnice pod Sv. Antonínkem
  • Cimbálová muzika Pavla Kordíka z Jarohněvic

https://1gr.cz/fotky/idnes/11/093/org/OB3e05c5_4.jpg