Níže přiložený článek je zajímavý i z pohledu úplného vyhnutí se pojmům Morava či Moravané.

Tomáš Skoumal

________________________________________________________________________________________________________________________

Klub českých turistů dokončil značení Cyrilometodějské stezky spojující Svatý Kopeček u Olomouce s Velehradem na Uherskohradišťsku, jejíž trasa odkazuje na kulturní kořeny Slovanů spojené s příchodem sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Cyrilometodějská stezka měří 109 kilometrů.

Stezka vede do Velehradu.
Článek

„Stezka propojuje četná historická a poutní místa, se kterými se výletníci mohou seznámit a dozvědět se třeba něco nového. Mimo to prolíná spoustu krásných scenérií, a ty si zase určitě užijí všichni milovníci přírody,“ uvedla uvolněná členka olomouckého krajského zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu Milada Sokolová (ODS).

Trasa spojuje významná arcibiskupská místa Svatý Kopeček, Olomouc, Kroměříž a Velehrad. Vede také kolem poutního místa Dub nad Moravou u Olomouce, tovačovských rybníků a pohořím Chřiby.

Více než sto kilometrů dlouhou stezku po území Olomouckého a Zlínského kraje lze rozvážným krokem projít za 30 hodin, ale lidé si ji mohou rozdělit do několika etap.

Hejtmanství Cyrilometodějskou stezku propaguje. „Před budovou krajského úřadu v Olomouci jsou teď panely, které projekt přibližují. Výletníci tam mohou získat inspiraci na cestu,“ podotkla Sokolová.

Informace o Cyrilometodějské stezce turistům nabízí webové stránky www.putujmebezhranic.cz.

https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-tipy-na-vylety-poutni-mista-svaty-kopecek-a-velehrad-spojila-stezka-dlouha-109-kilometru-40415767