Sódruzi,

ve středu 1. ledna 2020 si připomeneme 71 let od počátku fungování krajů. Podařilo se nám krátce po převzetí moci zlikvidovat země a posílit centralismus. To se to vládlo, vlastně vládne! Vzor jsme získali z pokrokového Sovětského svazu! Na rozdíl od soudruhů z NDR, jejichž kraje nepřežily rok 1990, my je máme téměř beze změny. Je sice pravda, že Gottwaldov se jmenuje Zlín, ale to na podstatě věci nic nemění. Moje dílo je tedy věčné! Kde se hrabe soudruh V. I. Lenin?

Váš Klement Gottwald