Vinšuju Vám všeckým čtenářom zpráv na www.moravskynarod.cz aj ostatním Moravankám a Moravanom šťastné a pokojné svátky vánoční, Krista Pána narození, co sme si od něho vyžádali, predně zdraví, pokoj svatý a po smrti Království nebeské.

Pavel Dohnal