Dnes jsem četl a poslouchal ve všech médiích o Husově pravdě. Jedni nadávali na církev, druzí se snažili získat politické body. Jedno měli společné, chtěli se zmocnit Husovy pravdy o pravdě.

Jan Hus v jednom svém listě píše: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti…“

Pokud se lidé zaštiťují Husovou pravdou měli by vědět, že pro Jana Husa byla pravda Ježíš Kristus.  Jeho slova zní pro dnešního člověka: „Hledej (poznej) Krista, slyš(vnímej) Krista, uč se od Krista, miluj Krista, mluv (jako) Kristus, drž se Krista, braň Krista až do smrti, protože Kristus tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti…“

Překrucování Husových slov započali husité. Utrpení, které jejich činy zanechaly (vypálené hrady, města, potoky krve, krádeže, bolest), by měly být pro nás Moravany výzvou, abychom nenaslouchali současným (českým) nacionalistům a politickým manipulátorům, kteří v překrucování pravdy pokračují, ale hledali skutečnou pravdu, kterou mistr Jan Hus hlásal a snažili se jí naplnit svůj život.

Antonín Ševčík, signatář Deklarace moravského národa