Muzejní spolek a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádají v přednáškovém centru Štefánikova 1285 v  Uherském Hradišti ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 17:00 hod přednášku  na témaUherské Hradiště-Sady – aktuální stav                         

Přednáška doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., představí okolnosti objevu lokality a připomene 60. výročí zahájení terénních prací v roce 1959. Poté bude věnována pozornost popisu nalezené situace v terénu a její současné interpretace, a to tak, že nejprve bude pojednáno o době Velké Moravy a následně o době mladohradištní či knížecí, tedy o období 10. až začátku 13. století. V závěru budou představeny výsledky přírodovědeckých výzkumů včetně analýz DNA a také překvapení…

Zdroj: http://www.slovackemuzeum.cz/akce/728/