Veřejná přednáška o původním gotickém královském žezlu a jablku Karla IV. a pozdějších českých králů, které je nyní ve Vídni. Viz kniha – ZDENĚK KOUDELKA: Korunovační klenoty Království českého v Rakousku, Nakladatelství Leges Praha 2023.