Adresát:
Mgr. Vladimír Kapal (majitel, moderátor)
Spolek Svobodné rádio, z. s.

Pane Kapale,

dne 13. 10. t. r. jste v pravidelném nedělním večerním pořadu »Komentované zprávy Soni Zikmundové« v části týkající se přijetí tibetské delegace primátorem hlavního města Prahy Zdeňkem Hřibem, dá se říci posměšně, přirovnával tuto událost k hypotetickému vyhlášení nezávislosti významného historického území Moravy a setkání jeho zástupců se starostou amerického New Yorku. Už jsem si dal nemálo práce s tím, abych Vám osobně a osazenstvu Vašeho alternativního webového rozhlasového média vč. moderátorky, kterou přidávám do kopie této zprávy, vysvětlil, že Morava spolu se s ní svázanou částí Slezska, které jsou součástí tohoto státního útvaru, má bohaté dějiny, proto se patrně budu víceméně opakovat, když Vám nyní napíši, že tyto zemské celky měly takřka až do roku 1948 svůj administrativně-právní status, který byl přirozenou spojitostí s jeho geografickým, historickým, kulturním, ekonomickým a sociologicko-psychologickým hlediskem, s nímž se jejich obyvatelé ztotožňovali. Co se týče Vašeho teoretizování o několika Moravanech, kteří by učinili tento independentní krok, tak musím uvést, že aktuální počet Moravanů, kteří se o posledním sčítání lidu v roce 2011 nepředstíraně přihlásili ke svojí moravské národnosti, čítá 630 087 obyvatel…

S Vaším výše popsaným přirovnáním Vás musím poučit, že případná moravská delegace by na americkém kontinentu působila směšně hlavně pouze pro jedince, kteří stejně jako Vy, postrádají nejen mnou uvedené základní znalosti, jelikož ve »Spojených státech amerických« aktivně působí spolek »United Moravian Societes« a ve městě Chicago měla instituce s názvem »Ústředna moravských spolků« svoji budovu výstižně nazvanou »Moravský dům«… V příloze posílám fotografii zachycující pochod tímto městem pod názvem »Čtvrtý moravský den«, který se udál již v roce 1942. Také přikládám snímek z vystoupení amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho na akademické půdě »Moravian College«… K tomu dodám, že dodnes vyvíjí činnost světově proslulá křesťanská církev »Moravští bratři« a to převážně opět v USA, kde se jeden vděčný indiánský kmen z úcty k těmto misionářům přejmenoval na Moravany…

Nyní můžu volně navázat na konec předchozího odstavce a to dalším argumentem, který se mi přímo sám nabízí, týkající se Vašeho názoru o případné obdobě vzniku nově vyčleněné moravské republiky s lokalitou Tibetu, protože tento asijský region představuje bludné východní filozofické učení, které je odborně prokázané jako nebezpečné pro mentální vývoj člověka a jeho psychické zdraví, o čemž poskytl nemálo cenných materiálů například web »Byzantského katolického patriarchátu«, jejichž biskupové vystupují na Vašem rádiu, jelikož na území dřívějšího slavného zřízení tzv. »Velké Moravy« přišli široké veřejnosti známí zvěrozvěstové křesťanské víry sv. Cyril a sv. Metoděj, šířit křesťanskou víru, na jejichž památku se každoročně 5. července slaví státní svátek…

K tomu podotknu, že před rozpadem československé federace si také kdekdo neuměl představit odštěpení Slovenska a již takřka tři desetiletí je patrné, že nejen slovansky svázanému slovenskému obyvatelstvu tento separační krok neuškodil, čímž reaguji na Vaši domněnku o nepřímo vyřčené bujaré fantazii o odtržení Moravy od sousedních Čech… Ostatně, území Skotska v relativně nedávné historii nemělo k dispozici ani svůj zákonodárný sněm, který Morava měla až do té doby než jí ho gaunersky zrušili bezohlední komunističtí funkcionáři a před lety Skotové dokonce hlasovali o vymanění se z britského svazku, který je ekonomicky enormně znevýhodňuje, obdobně jako česká Praha Moravany a Slezany a v náváznosti na britské adieu z evropského společenství se spekuluje o další možné skotské nezávislosti.

Závěrem napíši, že v pořadu, který mi zavdal příčinu k tomuto dopisu, jste také, byť zcela po právu, nešetřil ostrou kritikou na nehorázné praktiky státního koncernu »České televize«, ovšem ve věci utlačování nezpochybnitelné moravské a slezské identity s ním jdete i přes několik upozornění nejen z moji strany, ostudně stále ve stejné hluboké brázdě…

Aleš Macek
koordinátor propagace
Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s., zal. 1968