Konec února je většinou posledním termínem pro zasílání příspěvků do obecních a městských zpravodajů, které vycházejí v březnu jako měsíčníky, nebo čtvrtletníky. Máme tedy každý z nás příležitost informovat spoluobčany z naší obce nebo města o možnosti zapsaní moravské národnosti a mateřského moravského jazyka při sčítání lidu. Příspěvek můžeme také zaslat i do sousedních obcí, nebo do okresních týdeníků. Jako vzor pro takový příspěvek uvádíme text, který samozřejmě můžete obměnit, nebo konkretizovat na svou obec nebo město, podepsat vlastním jménem, případně odkazem na některé webové stránky moravských aktivit a dopolnit obrázkem

Sčítání lidu a moravská národnost

Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každé zemi. Podobně jako je tomu na našem území již od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná pravidelně každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovnání současného stavu České republiky s minulostí i se zbytkem světa

Sčítání lidu v ČR se uskuteční od 27. března do 11. května 2021. Online přes internet a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžeme sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud se nesečteme online, budeme muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat tištěný formulář.

Ve sčítacích formulářích, stejně jako v předchozích sčítáních, budeme mít příležitost uvést svou moravskou národnost a svůj moravský mateřský jazyk.

Při sčítání lidu v roce 1991 se přihlásilo k moravské národnosti 1 362 313 občanů České republiky. Při posledním sčítání v roce 2011 se k moravské národnosti přihlásilo 630 897 a za svůj mateřský jazyk označilo moravštinu 108 469 občanů České republiky.

V průběhu posledních desetiletí je Morava postupně vytlačována nejen z povědomí obyvatel, ale i z oficiálních informací o České republice. Například na žádost představitelů ČR zaregistrovala Organizace spojených národů v roce 2016 oficiální název naší republiky Czechia, od roku 2011 je na dresech našich sportovních reprezentantů nahrazován velký znak České republiky se znaky Čech, Moravy a Slezska pouze znakem Čech a s mnohými dalšími případy se setkáváme v každodenním životě.

Přihlášením se k moravské národnosti a moravskému jazyku vzdáváme nejen dík a úctu generacím našich předků, které za více jak tisíc let vytvořily na Moravě kulturní a společenské dědictví nesmírné hodnoty, ale především tím vytváříme podmínky k zachování Moravy i dalším generacím.

Akci organizačně zajišťuje spolek Moravské srdce, www.moravskynarod.cz