Účast ve sčítání lidu je povinná a nejde ji obejít. Když už k tomu musíte sednout, tak udělejte pro svou vlast aspoň tak málo, že si napíšete moravskou národnost. Jasně, že si za to chleba nekoupíte, ale je to první krok k tomu, aby s probuzením národa přišla i šance na samosprávu a se samosprávou zůstane více financí doma. Není to hned, ale bez toho prvního kroku to nejde.

Národnost je věc deklaratorní. Je to něco, co nelze změřit, ale co cítíte. Národnost není etnicita ani státní příslušnost. Národnost lze v průběhu života změnit a dokonce lze mít více národních příslušností. Udělejte něco pro svou vlast a přihlaste se k moravské národnosti. Děláte to pro sebe, pro svou rodinu a pro své blízké, kteří žijí v naší zemi.

Moravská státnost zanikla v roce 1918, když byla bez referenda a bez schválení moravskými zákonodárnými orgány připojena k Čechám jako nesvéprávná země Moravskoslezská a později po druhé světové válce už jen jako bezejmenné území určené k vymazání z dějin. V roce 1920 byl na příkaz z Prahy zrušen Moravský zemský sněm. Tím zanikla po více než tisíci letech moravská státnost.

Nejprve přišly škrty v nově vymyšlené verzi dějin, pak přišly i škrty ve finanční správě. Horní Uhry na tom byly ještě hůř. Tam byl zábor proveden vojensky a první popravy za neochotu přijmout českou (formálně československou) identitu přišly hned po roce 1918.

Smutným symbolem české okupace je na Slovensku poprava vojína Žatka z roku 1919. Možná právě ta větší surovost vůči Slovákům vedla k tomu, že se Slováci vzpamatovali dříve a dnes mají svou vlastní zem. Já vím, že ani Slovenské politické poměry dnes nejsou záviděníhodné, ale jsou to jejich poměry a oni rozhodují o tom, zda to bude tak, nebo jinak. Už to není Praha, kdo za Slováky rozhoduje o tom, zda bude, či spíše nebude postavena nemocnice, školka, nebo silnice.

Často slyšívám argument, že se nesmíme drobit. Že budeme ještě menší a slabší při vzdorování okolnímu světu. Tento argument není založený na pravdě. Je to právě Praha, kdo nás systematicky zavléká do závislosti na cizích mocnostech. Navíc jednota je vztah vzájemný, což v případě koloniálního postavení Moravy rozhodně splněno není. Slabší než teď už být nemůžeme.

MUDr Ctirad Musil