PROBUĎME SE MORAVANÉ

VZBUĎTE SE SYNOVÉ MATIČKY  MORAVY.

OZVUČTE PÍSNĚMI ZEM PRADÁVNÉ SLÁVY.

NAVRAŤTE JÍ LÁSKU, AŽ JI VSÁKNE,VCÍTÍ,

CELIČKÁ ROZKVETE, PROVONÍ SE KVÍTÍM.

PROBUĎTE SE DCERY Z MORAVSKÝCH HOR, BŘEHŮ,

K SRDCI PŘIVIŇTE ZEM, AŤ UCÍTÍ NĚHU.

VŽDYCKY SVOJIM DĚTEM ŠTĚDROU MATKOU BYLA,

BOHATSTVÍM SVÝCH PLODŮ HOJNĚ OBDAŘILA.

SYNOVÉ A DCERY TÉ MORAVSKÉ ZEMĚ,

DNES NA JEJÍ ZKÁZU NEPATŘETE NĚMĚ.

DÁVEJTE SVÉ ZEMI VŠE,CO JE JÍ TŘEBA,

ONA BUDE VRACET ŽIVOT, SÍLU, CHLEBA.

MORAVO, MORAVO,NAŠE ZEMĚ DRAHÁ,

KÉŽ TOBĚ ZAS BUDOU NAVRÁCENA PRÁVA.

OD BESKYD,DUNAJE,SNĚŽNÍKU,HANÉ,

MILOVAT A CTÍT TĚ BUDOU MORAVANÉ!!!!

Jaroslava Grobcová, signatářka Deklarace moravského národa