Stříbrnočervená moravská orlice je dnes součástí velkého státního znaku České republiky, jakož i znaků krajů Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského, Pardubického a Vysočiny. Jihočeský kraj, i když zahrnuje část historického moravského území, ve svém znaku orlici nemá.

Tady by se nabízelo srovnání postoje Pardubického kraje s Jihočeským. Kdy nejen co se týče znaku kraje, ale i obecněji byl vždy Pardubický kraj ke všemu moravskému příznivěji nakloněn, jakoby si vážil toho, že může spravovat kus historického území Moravy, ke které cítí úctu. U Jihočeského kraje je takový postoj na kterékoli úrovni spíše výjimkou. Nehledala bych v tom nic všelidového. Naopak si myslím, že to záleží na tom, kdo je v tom kterém kraji vůdčí osobnost v tu kterou dobu. Jak jsou nakloněny určitému postoji hlavní noviny v kraji, či jak je něčemu nakloněno či nenakloněno krajské vysílání. Prvotní nasměrování poté zpravidla působí s velkou setrvačností. Bez ohledu na relevanci.

Stříbrnočervená orlice je též součástí městských znaků čtyř moravských měst: Jevíčka, Moravské Třebové, Olomouce a Znojma.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa