Z dnešní korespondence vybíráme slova pana profesora Kolíbala.

Vážený pane Dohnale,

jsem přesvědčen, že nastolená cesta je správná, i když jsme po dlouhou dobu deklarovali, že nám nejde o národnostní princip, ale jen o zemský, což bylo způsobeno protinárodnostním tlakem vládnoucí české oligarchie.

Domnívám se, že je m.j. nezbytné připomenout, že pan Pithart se (pokud se pamatuji) při návrhu česko-slovenského dvojdomku vyjádřil jednoznačně, že Morava může být, jen když bude moravský národ. A těch 1,6 milionu Moravanů bylo pak reakcí na tento požadavek. Bude nutné toto panu Pithartovi připomenout, protože on se dokonce nedávno v TV pořadu pana Moravce FOKUS najednou farizejsky vyjadřoval tak, že to byla chyba, že mělo být zemské zřízení pro které on byl a je, ale že se s tím teď už nedá nic dělat. a podobně. Připojuji můj návrh dopisu panu Pithartovi, o němž nevím kde skončil a prosím Vás o posouzení, jakým způsobem bychom mohli tuto věc panu Pithartovi formou otevřeného dopisu připomenout.

Velmi se mi zamlouvalo Vaše vyjádření, že my Moravané, kdybychom měli svou samosprávnou zemi, tak bychom se smířili s jednoslovným názvem „Česko“. Toto bychom mohli nabídnout jako vstřícný ústupek.

S pozdravem „Moravia, labora et flore!“

Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Brno, Morava

http://www.kolibal.cz