Přátelé,

Domnívám se, že nás senátní volby nechávají celkem chladnými. Jsou to v podstatě volby na okraji zájmu společnosti s nízkou volební účastí a nízkou důvěrou veřejnosti.

Také nechcete volit do Senátu starší vysloužilé politiky, kteří berou Senát jenom jako svoji stranickou trafiku? Nabízím Vám svoji alternativu! Pojďme to zkusit změnit.

Jsem nejmladším kandidátem v našem senátním volebním obvodu 79 Hodonín. Rozhodně bych šestiletý senátní mandát neměl jako „trafiku před důchodem.“

Jsem promoravský a nadstranický kandidát s podporou mimoparlamentních promoravských stran a hnutí. Jsem důkazem, že tyto promoravské subjekty se dokáží shodnout na svém společném kandidátovi, a že v případě, kdy nám jde o Moravu, o naši společnou myšlenku, dokážeme být jednotní. Buďme Moravany nejen jednotnými dle tradice našich předků, ale i Moravany silnými, jejichž hlas bude v Praze slyšet.

Mám zkušenosti z reálného života, do obecního zastupitelstva jsem byl zvolen už pětkrát z toho 8 let jsem starostou obce Dambořice. Pracoval jsem jako vedoucí bytového odboru v městské části Brno-Černovice, kde jsme se starali o tisícovku bytů a řešili s nájemci různé životní situace. To byla pro mě opravdová praxe, jak se říká „škola života.“ A náročná průprava do funkce starosty obce.

Nejsem spokojen se stavem naší politiky, nesouhlasím s kumulací uvolněných funkcí, tak jak si někteří politici z větších měst a obcí jižní Moravy udělali „dojnou krávu“ z krajských funkcí.

Nabízím Vám odbornost. Nejsem sice právník, jsem stavební inženýr a jako technik se snažím dívat na věci jednoduše a přímočaře, protože v jednoduchosti je síla. Pracuji řadu let v legislativní komisi Svazu měst a obcí ČR, které je oficiálním připomínkovým místem pro legislativu v naší republice.

Mám bohužel zkušenosti, že většina novel zákonů je změnou k horšímu. A i to chci změnit z pozice Senátu. Poslanecká sněmovna schvaluje smršť dalších nových zákonů a Senát je tu od toho, aby tuto legislativní smršť zkrotil a nepouštěl do světa legislativní zmetky. Potřebujeme zákony jednoduché a srozumitelné, podle hesla „méně je někdy více“ se musíme zaměřit na jednoduchost a vykonatelnost práva a naopak zbytečné zákony zrušit a mnohé zákony změnit.

Čekají nás náročné úkoly, růst cen energií a služeb, zkrátka řešení životních nákladů nás občanů musí být pro poslance i senátory prioritou. Mám zásadní návrh na reformu veřejné správy, která v oblasti obnovy samosprávy Moravy a Slezska se zrušením současných 14 krajů a v oblasti státní správy s reorganizací ministerstev přinese značné zlevnění veřejné správy.

Chci aktivně řešit také naše regionální problémy v senátním obvodu, jako je doprava (dálnice D55, ale i stav krajských komunikací), dále životní prostředí a zásobování občanů vodou (kauza těžby štěrkopísku), stavební právo (nedovolme rušení malých stavebních úřadů a vytváření vnitřních periferií), turistiku a volný čas včetně podpory spolků a folkloru, kdy je naše oblast destinace Slovácka komplikovaně spravována z úrovní dvou krajů.

Vážení občané, právě Váš hlas rozhodne. Nenechte si vzít své volební právo, Vaše právo měnit věci k lepšímu.

Podpořte mě do Senátu, věkem nejmladšího kandidáta a jediného kandidáta bez podpory současných tradičních parlamentních stran z vlády i opozice, které Vás už tolikrát zklamaly.

Ing. Zbyněk Pastyřík, MBA

Váš kandidát do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 79 Hodonín

http://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2022/09/prohlaseni-kandidata-do-senatu-zbynka-pastyrika