PROHLÁŠENÍ ORGANIZACÍ  U  MORAVSKÉHO KULATÉHO  STOLU

  1. května 1990 označilo tehdejší Federální shromáždění Československé republiky a 18. 5. 1990 tehdejší Česká národní rada zrušení Země moravskoslezské za nespravedlivý akt v rozporu s principy demokracie a samosprávy, za akt, vzešlý z totalitní byrokraticko centralistické praxe.
  2. prosince 1997 přijala poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ústavní zákon o vzniku vyšších samosprávných celků s účinností od 1. ledna 2000. Byly ustaveny kraje s minimálními pravomocemi ve stejném počtu a v téměř shodných hranicích jako po roce 1948, tedy v době totalitního uplatňování byrokraticko centralistických metod.

Občané, sdružení v iniciativách, požadujících návrat k tisícileté samosprávě Moravy, Slezska i Čech v rámci České republiky, si proto připomínají každé výročí uvedeného rozhodnutí za doklad nenaplnění obsahu preambule Ústavy České republiky, přijaté 16. 12. 1992.

V Brně, 7. prosince 2019