V pátek 17. listopadu 2017 se v Brně uskutečnilo slavnostní zasedání přípravného výboru Moravského zemského hnutí. U této příležitosti přípravný výbor vydal následující prohlášení:

V den připomínky výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989, jež spojuje boj za svobodu a demokracii proti nelidskosti totalitních diktatur, prohlašuje přípravný výbor Moravského zemského hnutí:

  1. Po dvaceti osmi letech od počátků obnovy pluralitní společnosti a demokratického politického života u nás posiluje v Parlamentu ČR zastoupení politických subjektů, které zpochybňují naše členství v Evropské unii, Severoatlantické alianci, koketují s demontáží liberální zastupitelské demokracie, zpochybňují naši příslušnost k západní civilizaci, vyvolávají atmosféru strachu a nenávisti. Tento trend je třeba zvrátit, což lze pouze trpělivou věcnou veřejnou diskuzí a následně úspěchem standardních demokratických politických stran a hnutí ve svobodných volbách.
  2. Dosud nebyly naplněny sliby o nápravě zvůle komunistického režimu, který poprvé v našich tisíciletých dějinách nelegitimní likvidací České země a Moravskoslezské země zrušil naši zemskou samosprávu. Na základě preambule Ústavy, která hovoří o občanech České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, budeme demokratickou cestou usilovat o sloučení čtrnácti krajů do zemí Čechy, Morava a Slezsko (a metropolitní země Praha) a jejich vybavení samosprávnými kompetencemi podle vyspělých vzorů osvědčených spolkových zemí. Silnou územní samosprávu a moderní pojetí tradičních regionů, které přirozeně konkurují sílícímu centralismu, považujeme za jeden ze základních kamenů a pilířů demokratického zřízení. Návrat k této hodnotě považujeme za důležitou součást snahy o obrodu a posílení demokracie u nás, při vymezení se vůči tlakům nedemokratických sil.
  3. Na tomto programu budeme spolupracovat s demokratickými politickými i společenskými subjekty. Naše hodnotová orientace zahrnuje široký politický střed, máme blízko k idejím regionalismu, environmentalismu a moderního liberalismu, vážíme si křesťanské etiky. V Evropském parlamentu máme nejblíže k Evropské svobodné alianci hájící zájmy tradičních zemí, regionů a nestátních národů. Budeme spolupracovat se subjekty sdruženými okolo Moravského kulatého stolu.
  4. Svoboda je snad tím nejcennějším, co máme. Součástí skutečné svobody je důstojné postavení Moravy v rámci našeho státu. Nechceme však svobodu, kterou nyní máme, vyměnit za Moravu, kterou jsme ztratili. Toužíme po obojím, proto nemůžeme podpořit moravské aktivity a aktivisty, kteří ve jménu samosprávné Moravy přímo či nepřímo podporují oslabování naší svobody a demokracie.
  5. Moravské zemské hnutí vzniká na občanském a zemském základě, nikoliv na nacionálním principu. Je otevřeno všem občanům České republiky, kteří se ztotožňují s ideou spolkového státu (zemského zřízení) v ČR, a to bez ohledu na národnost, náboženství apod.
  6. Do konce kalendářního roku 2017 usilujeme o zisk tisíce podpisů nutných pro založení Moravského zemského hnutí, které řádně zaregistrujeme a jež se poprvé zúčastní komunálních voleb v roce 2018.
  7. Moravské zemské hnutí začne sto roků od zániku působnosti našich zemských sněmů usilovat o naplnění výše jmenovaných cílů.

Za přípravný výbor Moravského zemského hnutí

Jiří Albrecht, Dačice, Ondřej Hýsek, Brno, Jiří Pelka, Staré Město u Uh. Hradiště, Jaroslav Stohl, Kuřim

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy