Pozvánka na komentovanou prohlídku „Brno málo známé – 200 let cesty k moderní metropoli“

V sobotu 15.6.2019 se uskuteční první komentovaná prohlídka památek a zajímavostí, věnovaná historii proměny Brna v moderní velkoměsto v posledních 200 letech.

Program:
– Zahájíme ukázkou historie vzniku a současných změn posvitavské „černé“ průmyslové zóny, přiléhající k centru Brna z jihovýchodu. Seznámíme se s historií brněnského železničního uzlu, nejstaršího v ČR, a se snahami o jeho rozpletení. Osvětlíme si i mnohé nepravdy a mystifikace, které kolem těchto snah šíří centrální sdělovací prostředky již mnoho let.
– Projdeme pod vnějším pásem barokního opevnění a dovíme se něco z historie městského opevnění. Kroky k jeho likvidaci a pokusy o využití ploch pro město v 19.století.
– Na brněnský železniční uzel se podíváme i z výšky bastionu VIII., vnitřního opevnění pod Petrovem. Uvidíme i části starého gotického opevnění města.
– Projdeme se po brněnské okružní třídě a vyjdeme na Špilberk. Z bastionů jeho opevnění si ukážeme i další čtvrti Brna z výšky. Následně sejdeme zpět na okružní třídu a ukončíme tak základní část prohlídky.
– Zájemci se v průběhu prohlídky dozví i informace a zajímavosti o moderním rozvoji ostatních velkých měst Moravy a slezských území v ČR, včetně vývoje počtu obyvatel, stavbě výškových budov či rozvoje vysokých škol.
– Pokud bude zájem a síly, můžeme zajít na oběd a po něm ještě nějaký čas pokračovat v prohlídce.

Sraz účastníků akce je na autobusovém nádraží Brno Zvonařka cca v 9:45 h. u nadchodu do OC Vaňkovka. Protože se první hodinu budeme pohybovat stále kolem hlavního nádraží, pro později dorazivší je možno přes mobil organizátora zjistit naši polohu a připojit se později. Prosím o potvrzení účasti.

Organizátor:
Jaroslav Krábek
krabek@zamoravu.eu
724 294 461

zdroj: www.zamoravu.cz