Už za čtyři měsíce se uskuteční v České republice sčítání lidu, událost, při které se oficiálně mohou především obyvatelé Moravy přihlásit k moravské národnosti, své mateřské řeči moravštině, případně nově ke svému moravskému bydlišti v kolonce „Kraj“ vyplněním údaje Moravská země.

Pravděpodobně každá z promoravských organizací a mnozí moravští vlastenci na tuto událost připravují svoji informační kampaň s cílem, aby se co nejvíce občanů ČR přihlásilo k moravské národnosti a za svou mateřskou řeč označilo moravštinu. Na základě zkušeností předchozích dvou sčítání v roce 2001 a 2011 nepředpokládám, že by se všechny promoravské organizace a iniciativní moravští vlastenci dohodli na jednotné propagaci, na jednotném postupu v kampani a že by na kampaň centrálně soustředili finanční prostředky. Přesto bych vám chtěl navrhnout alespoň částečnou koordinaci našich aktivit s minimálním cílem v každém kraji, do kterého zasahuje území Moravy, dosáhnout dvojnásobku počtu občanů, kteří se hlásí k moravské národnosti a trojnásobku občanů, kteří za svou mateřskou řeč označí moravštinu.

Návrh spočívá z důvodu vyšší efektivity našeho společného konání v rozdělení „patronátu kampaně“ mezi v současnosti aktivní promoravské organizace, které by soustředili svou informační kampaň ke sčítání lidu dle svých personálních, organizačních a finančních možností právě na příslušný kraj. Jiné, nebo nově vzniklé promoravské organizace, nebo iniciativní jednotlivci by se ke jmenovaným organizacím ve vybraném kraji připojili a na kampani v kraji se podíleli. Tím by se samozřejmě neomezovaly aktivity při kampani jednotlivých organizací v jiných krajích

Rozdělení „patronátu kampaně“ bude na základě vyjádření uvedených promoravských organizací potvrzen, nebo upraven

Jihomoravský kraj                                         Moravská národní obec

Moravskoslezský kraj                                   Společnost pro Moravu a Slezsko

Olomoucký a část Pardubického kraje      Moravané

Vysočina a část Jihočeského kraje              Moravské zemské hnutí

Zlínský kraj                                                    Moravské srdce

S přáním všeho dobrého vám i Moravě

Pavel Dohnal, předseda spolku Moravské srdce, www.moravskynarod.cz