Během návštěvy dříve hlavního moravského města jsem se mimo jiné procházel kolem místního informačního centra a napadlo mě, abych se podíval, co zde nabízí pro turisty. Z nabízených předmětů jsem upřednostnil čtyřstránkový materiál s názvem Brno – malý průvodce městem. Jako historika mě zaujala zejména strana č. 2, která v sedmi bodech popisuje „místa, která v Brně nesmíte minout“. Konkrétně se jednalo o 1. Starou radnici, 2. Petrov, 3. Hrad Špilberk, 4. Brněnské sochy, 5. Zelný trh, 6. Vila Tugendhat, 7. Brněnské podzemí.

Bohužel přímo otřesným způsobem se propagační materiál vyhnul jakékoliv zmínce o Moravě, Moravském markrabství, prvorepublikové Zemi Moravskoslezské, vč. zásadního faktu, že po staletí bylo Brno hlavním městem země! Místo toho se příchozí může dozvědět např. o „hradním komlexu ze 13. století“, který obsahuje hradby…

Vrchol trapnosti obsahuje bod č. 4. V popisu týkajícím se „sochy Odvahy“ dokonce chybí jakákoliv zmínka o římském králi Joštu Lucemburském! Nestačí tedy, že na štítu vládce není erb naší země a že informační cedulka na místě sice píše o markraběti, ale politicky korektně neuvádí, o jakého markraběte se jednalo.

Místní autocenzoři tedy zašlapují nejen svou slavnou historii, ale situace již pokročila tak daleko, že má smůlu i středověký panovník.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa