Na konci roku 2016 provedla studentka 3.ročníku všeobecného gymnázia Hana Hamšíková v rámci společenskovědního semináře průzkum na hypotetickou změnu státního zřízení na federaci Moravy a Čech, případně celkové osamostatnění Moravy a Slezska od České části republiky.  Průzkumu se zúčastnilo 152 respondentů

I když průzkum není příliš reprezentativní, jeho výsledky jsou zajímavé

https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/samostatna-morava/