Dalším z řady prvních čestných občanů tehdejšího městyse Blansko byl známý moravský právník a politik JUDr. Alois Pražák, který toto ocenění obdržel spolu s dalšími pěti významnými osobnostmi tehdejší doby 13. května 1861.

Známý moravský právník a politik JUDr. Alois Pražák.
Alois Pražák se narodil 21. února 1820 v Uherském Hradišti v rodině zámožného měšťana Augustina Pražáka. Zprvu navštěvoval piaristické gymnázium v Kroměříži, poté dva roky studoval filozofii v Brně a svá studia dokončil na právnické škole v Olomouci. Na jaře 1844 působí Alois Pražák jako koncipient v jedné brněnské advokátní kanceláři a o čtyři roky později si již zakládá svou vlastní advokátní praxi.

Známý moravský právník a politik JUDr. Alois Pražák.

Bojoval za Moravu
V revolučním roce 1848 se stal Alois Pražák, stejně jako jeho otec, poslancem moravského zemského sněmu. Zde vystupoval jako velký zastánce moravanství a byl proti jednotícím českým snahám, jelikož nechtěl, aby byla pošlapávána starobylá práva Markrabství moravského. Pražák se stal hlavním představitelem moravského zemského sněmu a pod jeho vedením uskutečňovala Morava vlastní národní politiku, nezávislou na politice staročeské, reprezentované Františkem Ladislavem Riegrem. V letech 1848–1849 zasedal i v ústavodárném sněmu celé habsburské říše, který se sešel v jeho milované Kroměříži.

Od obnovení ústavnosti v roce 1861 se stal Alois Pražák znovu poslancem moravského zemského sněmu a říšské rady. Patřil k vůdčím staročeským politikům na Moravě. V roce 1868 byl jedním spoluautorů tzv. moravské deklarace, kde neopomněl zdůraznit kontinuitu Markrabství moravského, které nechtěl nechat rozplynout ani v Předlitavsku, ani ve státoprávním svazku zemí Koruny české. Poslanci moravského zemského sněmu pod Pražákovým vedením deklarovali věrnost prosincové ústavě a vyjádřili se proti spojení s Čechami. Alois Pražák se také účastnil všech politických vyjednávání s Vídní v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století ohledně česko-
rakouského vyrovnání. Po neúspěchu jednání o fundamentálních článcích s Hohenwarthovou vládou v roce 1871 moravští politici v čele s Pražákem nesetrvali v pasivní rezistenci jako jejich čeští kolegové a již roku 1874 vstoupili do říšské rady.

V roce 1879 byl Pražák jako součást vstřícného gesta ze strany Vídně vůči české politické reprezentaci jmenován ministrem bez portfeje. A to byl také jeden z důvodů, proč se politici z Čech znovu rozhodli říšskou radu obesílat. V následujících letech byli čeští poslanci součástí „železného kruhu pravice“ a podporovali Taaffeho vládu. V ní v letech 1881 až 1887 vedl Alois Pražák ministerstvo spravedlnosti.

Z titulu své vládní funkce se Pražák významně podílel na přípravě tzv. Stremayrových jazykových nařízení z roku 1880 a o dva roky později vydal sám podobná nařízení pro Slezsko. Tato nařízení byla prvním krokem ke zrovnoprávnění češtiny s němčinou v českých zemích. Pražák byl i jednou z vůdčích postav punktačních jednání z roku 1890. Po jejich kritice ze strany mladočechů a následném volebním krachu staročechů odešel roku 1892 z vlády. V roce 1882 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen za své zásluhy do šlechtického stavu. O čtyři roky později jmenován členem panské sněmovny.

Alois Pražák se také významně zasloužil o výstavbu Brna. Podílel se na budování Okružní třídy po zbourání městských hradeb, jejíž součástí je dnešní Husova ulice. Jeho zásluhou zde dnes stojí Besední dům nebo dnešní Moravská galerie, která sídlí právě v Pražákově paláci, jenž stejně jako Besední dům projektoval známý dánský architekt Theofil Hansen. Palác patřil až do jeho znárodnění rodině Pražáků. Pražák byl rovněž iniciátorem vybudování brněnské městské nemocnice U svaté Anny, jejímž architektem se stal rovněž Theofil Hansen.

Člen Rastislavu
Alois Pražák jako vůbec nejvýznamnější moravský politik 19. století byl s Blanskem ve spojení i tím, že byl po dlouhou dobu členem známého čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav. Kromě Blanska byl Alois Pražák čestným občanem Brna, Pardubic a rodného Uherského Hradiště. Skonal 30. ledna 1901 ve Vídni.

JINDŘICH ČELADÍN (autor pracuje v Muzeu Blansko)

https://blanensky.denik.cz/serialy/clen-spolku-rastislav-alois-prazak-prosazoval-moravanstvi-20120424.html