Adresát:
Česká televize, www.ceskatelevize.cz
— Studio Praha, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
— Studio Brno, Trnkova 117, 628 00 Brno
— Studio Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1
— Simona Tancerová-Berková (moderátor), Michaela Učňová (scenárista)

Dobrý den.

Dne 21. 5. t. r. na prvním programu Vaší televizní stanice bylo v cyklu »Kouzelné bylinky« v pořadu »Řecko, země bohů a bylinek« hned v úvodu kapitoly »Pravý řecký salát« moderátorkou Simonou Tancerovou-Berkovou slyšet tyto dvě věty, cituji:

„Řecké restaurace v Čechách, to není nic výjimečného. Možná také proto, že po druhé světové válce přišlo do Čech, tehdejšího Československa, okolo patnáct tisíc Řeků.“

Je podivné, že takové lokační nonsensy je možné slyšet ve státním sdělovacím médiu, který svým vysílacím servisem pokrývá mimo zmíněného území Čech rovněž historickou lokalitu Moravy a Slezska, kde je rovněž možné navštívit pohostinská zařízení s nabídkou řecké kuchyně. K druhé větě z Vašeho pořadu musím uvést, že ve statutárním městě Brně, tj. moravské zemské metropoli, měla řecká menšina, která z rodného Řecka využila nabídku k azylu po nezdařeném převzetí tohoto helénského poloostrova příslušníky komunistické ideologie, rovněž silné zastoupení, stejně tak, jak jsem byl informován jedním rodákem z města Krnov, tedy na území Slezska. O zmíněném řeckém usídlení v moravském městě Brně na obrazovkách Vaší televize mluvil, nemýlím-li se několikrát, i herec Miroslav Donutil, který v tomto moravském hlavním městě profesně působil. Brněnské studio Vašeho mediálního gigantu se dokonce v roce 2001 koprodukčně podílelo na melodramaticko-psychologickém filmovém snímku »Podzimní návrat«,pojednávajícím o dětství a mládí řeckého chlapce, který se spolu se svou rodinou usídlil na moravské půdě v městě na soutoku řek Svratky a Svitavy, tedy v Brně.

Vzhledem k tomu, že se z daleka nejedná o první hrubý nonsens tohoto lokačního druhu z produkce Vašeho televizního vysílání, řadícího se ke stěžejnímu oficiálnímu informačnímu proudu, bylo by už konečně žádoucí, aby Vaši kompetentní zodpovědní pracovníci důsledně dohlédli na plnění stanoviska předsedy »Rady České televize« Doc. PhDr. Milana Uhdeho ze dne 13. 2. 2012 (č. j. 45/12), kdy se písemnou formou vyjádřil takto: „Výraz Čechy znamená samozřejmě jen a jen zemi Českou a není použitelný, má-li mluvčí na mysli například Českou republiku. Nelze v tom chybovat, i když někteří mluvčí přesto v tom směru chybují. Moderátoři a redaktoři České televize byli stran této věci poučeni.“

V předchozí elektronické zprávě, kterou jsem na Vaši adresu odeslal před necelým měsícem a ještě neobdržel vyjádření od dotyčných tvůrců, jsem v jejím závěru uvedl, že není jistě dílem synchronicity, že na Váš sdělovací prostředek je možné u široké veřejnosti číst a slyšet čím dál více projevů kritiky… Tyto negativní postoje se sice mimo moravsko-slezské iniciativní skupiny týkají nevyváženého informačního servisu z Vašich zpravodajských pracovišť, byť i v uvedených aktivních moravsko-slezských kruzích je toto pozorováno, ale i tady je společným jmenovatelem, byť nehodnotím ostatní hodnotné pořady Vaší produkce, nepoctivá práce. V tomto dnešním písemném sdělení k tomuto závěrem dodám, že nejen já hodnotím jako obrovskou drzost skutečnost o nuceném přispívání pro nadprůměrné finanční příjmy Vašeho personálu ze strany majitelů televizních přijímačů a tato nehoráznost nabrala gradaci po několika požadavcích v poslední době ze strany Vašeho vedení, kdy bylo vysloveno přání o navýšení tzv. koncesionářských poplatků, širokou diváckou veřejností kategoricky odmítaných…

Aleš Macek