V pátek 31.5. 2024 proběhla v Brně na FSS MUNI, konference Perspektivy veřejné správy IV. Tentokrát se zaměřením na dopravu a regionalizaci se zřetelem k území Moravy. Přednášející z řad odborníků na dopravu a zástupců místních samospráv (Moravská Třebová, Dačice), zde rozebírali například krajskou dopravu, která často nereflektuje reálné spádové potřeby obyvatelstva. Jako příklad bylo uvedeno prodloužení železničních spojů jednotek Moravia z Brna do Kraje Vysočina, směr Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina nabídku odmítl přesto, že dotčená města na trase změnu požadovala.

Dalším příkladem je rušení železničních spojů do Velkých Opatovic, Jevíčka, Chornice a Moravské Třebové. Dále nepraktické přestupy ve stanicích Letovice či Dzbel. Obojí mají jedno společné – leží v blízkosti krajských hranic. Tyto uměle vytvořené krajské hranice, vytváří vnitřní periferie/vnitřní hranice, které velice často nerespektují potřeby lidí.

Je to důsledek toho, že na velikost našeho státu máme příliš mnoho krajů, které jak již bylo řečeno, vytváří zbytečné vnitřní periferie. Když NERV navrhoval vládě redukci krajů (čímž by vznikla fin. úspora pro stát), vláda na tento návrh nijak nereagovala. Dále se konference zaobírala dálniční sítí z Moravy na Slovensko, resp. do Púchova. Obecně řečeno, byla akce velice podnětná a témata zajímavá. Všechna je popsat by vydalo na sborník.

Z pohledu zúčastněných členů iniciativy Morava TEĎ, bylo zajímavé sledovat odborné názory na daná témata z okresu Blansko a regionů Jevíčska, Moravskotřebovska, Svitavska atp.

Konferenci organizovalo partnerské sdružení Společnost pro Moravu a Slezsko z.s., pod záštitou Katedry politologie.

RNDr. Petr Marek Ph.D. moderátor a hlavní pořadatel konference.