V sobotu 11. září 2021, pořádal náš spolek Moravská národní obec již tradiční vzpomínkové setkání v obci Bludov na Šumpersku. K naší radosti svojí účastí naše setkání podpořily významné osobnosti politického a společenského života Moravy. Především to byl, stejně jako v předchozích letech, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Mgr. Dalibor Horák. Nechyběl ani zástupce domácí obecní samosprávy a to pan místostarosta Ing. Josef Ťulpík. Domácí rod na setkání zastupoval tentokrát nejmladší příslušník Zdeněk Karel Mornstein-Zierotin zvaný Oneš. Dnešní společenskou akci podpořili také představitelé a členové politické strany Moravané v čele s panem předsedou MUDr. Mgr. Ctiradem Musilem, čestným předsedou Ing. Pavlem Dohnalem atd.

V místní rodové hrobce Žerotínů a rodu Mornstein-Zierotin jsme si připomenuli 457. výročí narození nejvýznamnějšího příslušníka žerotínského rodu, šlechtice, diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana KARLA STARŠÍHO ZE ŽEROTÍNA (15. září 1564 Brandýs nad Orlicí – 9. října 1636 Přerov). Význam tohoto velkého Moravana ve svém vystoupení vyzvedl pan náměstek Mgr. Dalibor Horák, na jehož slova později navázal člen Historické sekce Moravské národní obce a jeden z hlavních pořadatelů setkání, pan Bc. Jaroslav Svozil. Ten dále účastníkům přiblížil životní dráhu tohoto šlechtice a historické události a vývoj, na kterých se Karel st. ze Žerotína svým působením přímo podílel. Pan Oneš Mornstein-Zierotin kladně zhodnotil náš zájem a naši snahu o propagaci historie Moravy a vlastních předků, šlechtické dynastie Žerotínů. Vzpomenuty byly také další výrazné osobnosti z řad Žerotínů. Například Karlův otec Jan ze Žerotína nebo šlechtic, politik, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady, počátkem 20. století moravský místodržící Karel Emanuel ze Žerotína.

Dnešní společenská akce se dle reakcí a ohlasů účastníků opět povedla. Rád bych poděkoval za podporu všem vzácným hostům, občanům Bludova i moravským patriotům a příznivcům dějin naší země. Za rok se v této hrdé moravské obci opět sejdeme.

Na počest Karla staršího ze Žerotína budou na mnoha radnicích a obecních úřadech, již ve středu 15. září 2021, vyvěšeny moravské vlajky, tedy žluto-červené bikolóry se zemským znakem. Za tuto skutečnost patří poděkování a hluboká úcta moravským starostkám, starostům a dalším představitelům moravských městských i obecních samospráv.

Stanislav Blažek

místopředseda MNO