Bohužel často respekt k naši významným osobnostem, dokonce ani k těm historickým, neexistuje a je s nimi po jejich smrti manipulováno z politických či dokonce nacionálních či přímo šovinistických důvodů. Když už se nemohou bránit.

Nejvýznačnější moravskou osobností, světového významu, je jistě Moravan Jan Ámos Komenský, po otci též zvaný Nivnický. Aby nebylo pochyb o jeho národnosti, na čemž mu zřejmě záleželo, přidával ke svému podpisu někdy i přídomek Moravan. Tedy latinsky – Moravus.To ovšem nebrání tomu, aby oficiální místa, bohužel i včetně k současnému i minulým režimům servilních historiků, včetně většiny autorů učebnic, ho označovali za Čecha. Je to součást i dnešní politiky České republiky, kde Morava vadí, stejně jako vše moravské. A slova Morava, moravské jsou buď vynechávána, či nahrazována místními názvy, nebo se vše přímo přejmenovává na české. Kde a jak se to hodí.

Podobné je to i s českým králem pocházejícím ze staré moravské šlechty. S Jiřím z Kunštátu. Možno napsat i s Jiřím z Kunštátu a Poděbrad. Nebo také s Jiřím z Kunštátu, sezením na Poděbradech. Jeho rod se skutečně „zakoupil“ i v Poděbradech. Proč mají Češi z Čech potřebu, navzdory tomu, kým se ty které osobnosti samy cítily být, jak se podepisovaly (král Jiří na všech dochovaných smlouvách a dokumentech), jim brát jejich moravský rod a původ? Jsou to komplexy vůči starší moravské kultuře, vůči starší a velmi významné moravské státnosti, na jejímž pevném základě stojí i státnost česká, slovenská, maďarská a zčásti i polská a dolnorakouská?

K napsání tohoto článku mě přivedl dnešní Meteor, kde zaznělo, že se Jiří z Poděbrad (!) narodil v Poděbradech. Ačkoli podle pramenů se poprvé dostal do Poděbrad nejdříve v jeho sedmi letech …

http://mojebrno.jecool.net/inka–morava-jirik-z-kunstat