Radní kraje Vysočina odložili rozhodnutí o založení Výboru pro národnostní menšiny na návrh aktivistů ze spolku Moravské srdce. Materiál byl stažen z pořadu jednání, radní zkoumají informace Občasníku, především vyjádření mluvčího ministra pro lidská práva

Pochybnosti o oprávněnosti žádosti moravských aktivistů na zřízení národnostního výboru především budí formulace Preambule Ústavy, která hovoří o občanech České republiky jako o rovnoprávných občanech Čech, Moravy a Slezska.

http://www.obcasnik.eu/video-vznik-narodnostniho-vyboru-kraje-vysocina-se-odklada/