Ve sbírkách holešovského muzea se podařilo určit evropsky unikátní, nesmírně cenný manýristický, resp. raně barokní meč – symbol moci moravského zemského hejtmana (tedy nejvyššího úředníka Moravského markrabství a zástupce panovníka), kterým byl v letech 1648 – 1655 majitel holešovského panství, ve své době nejmocnější moravský šlechtic, Jan hrabě z Rottalu. Tato špičková, jedinečná stříbrnická práce (díly – kování meče s výjimkou ocelové čepele jsou vyrobeny ze stříbra) je, obrazně řečeno, na Moravě obdobou korunovačních klenotů.

Dalším unikátem v Holešově je stříbrná monstrance. V roce 2013 zveřejnila Mgr. Anna Grossová z Národního památkového ústavu v Kroměříži senzační objev. Stříbrná pozlacená rokoková monstrance, vyzdobená perlami a drahokamy, nacházející se v majetku římskokatolické farnosti Holešov, je spolu se stříbrným pohárem tamtéž, dílem proslulého brněnského zlatníka, Andrease Vogelhunda (1703 –  1771), autora nejslavnějšího klenotu Moravy, tzv. Zlatého slunce Moravy, které se nachází ve sbírkách olomouckého arcibiskupství. Jedná se tedy o jeho sestru, která se od Zlatého slunce sice v některých ohledech liší, v mnoha jiných se ale podobá. Doposud nebylo známo jiné dílo Andrease Vogelhunda, než právě Zlaté slunce Moravy, oba holešovské liturgické předměty jsou tedy unikáty. Monstranci zřejmě (podle erbu na podstavci) věnovala holešovské faře druhá manželka majitele panství, Františka Antonína z Rottalu, Marie Terezie, rozená von Wienern, která se za Františka Antonína provdala v roce 1752.

Mimořádný význam a hodnotu této monstrance si holešovští uvědomovali ještě v 19. století. Dle císařského patentu z 13. prosince 1809 musely být všechny stříbrné předměty předány eráru k roztavení (v souvislosti s financováním napoleonských válek), jejich vlastníci je ale mohli vykoupit. Holešovská fara tehdy vlastnila velké množství liturgických předmětů o celkové váze přes 60 kg. Eráru předala všechny tyto předměty jen s výjimkou této monstrance, kterou fara za finanční pomoci města Holešova vykoupila. Tehdejší holešovský farář, pozdější olomoucký arcibiskup, Ferdinand Maria hrabě Chotek současně vyplatil ze svých peněz ještě zmíněný Volgehundův pohár, který farnosti daroval při svém odchodu v roce 1826.

https://www.holesov.cz/586-unikatni-nalez-ceremonialniho-rane-barokniho-mece.html