Vážení a milí přátelé,

před třemi léty byla vyslovena myšlenka, podepřená zasazením semínek cedru v místě, kde před tisíci léty stávala socha boha Radhosta na Radhošti, aby se každoročně první neděli v srpnu konalo na Radhošti národní setkávání Moravanů a Slezanů. V loňském roce, toto už dříve vyslovené přáni, bylo realizováno a setkali jsme se, ve velkém počtu na Radhošti Pustevnách pod Maměnkou, abychom uctili, tak jako kdysi naši předkové, slovanské bohy: Peruna a Radhosta.
V tomto roce organizujeme druhé setkáni a to opět první neděli v měsíci srpnu a znovu na Pustevnách, pod Maměnkou. Sraz u kamenů je v 10.30 hod. GPS: 49.4893892N, 18.2658508E.

Program setkáni:
Akci zahájí a přítomné uvítá zakladatelka Kruhu rodů Moravy a Slezska -Jarka Grobcová
Organizaci zpívání lidových písní i jejich hudebního doprovodu se ujme Maruška Procházková.
Nácviku kolových tanců se bude věnovat Zuzka Kaiser.
Kdo se nezapojí do zpěvu, nebo do tance, může pohodově nasávat silnou energii, proudící celým posvátným kopcem, případně si pod moravskou vlajkou popovídat s přáteli. Tam také budou k dispozici knihy, vlaječky, odznaky, propagační i naučné letáčky.
Uvítáme oblečení pokud možno v národním duchu a jsou vítány hudební nástroje všeho druhu.

Je nám líto, že letos s námi pro nemoc nebude Natalka, jinak Nataša Urbánková, jedna z aktivních organizátorek loňského setkání.
Přejeme jí brzké uzdravení, aby se mohla aktivně zapojit už při další významné akci, pořádané Kruhem rodů Moravy a Slezska a to: Odhalení sochy knížete Sáma na Jarcovských vrších. Tato akce se bude konat v sobotu, dne 16. září 2017.

 Jaroslava Grobcová, Kruh rodů Moravy a Slezska, signatářka Deklarace moravského národa