V sobotu 27.5.2017 se v Olomouci uskuteční 4. ročník Moravského dne, který je organizován Moravskou národní obcí.  U této příležitosti se také uskuteční na Horním náměstí po ukončení oficiálního programu ve 12.30 hod setkání regionálních mluvčích Moravské národní iniciativy a signatářů Deklarace moravského národa. Případnou svoji účast potvrďte prosím na mail p.dohnal@email.cz.

PROGRAM SLAVNOSTI:

Zahájení slavnosti na Václavském náměstí před katedrálou
9:30 hod. – ranní přivítání moravskou lidovou kulturou (Hanácký soubor z Hnojic – Hagnózek o.s.)
9:40 hod. – Moderátor (předseda MNO Sever – PhDr. Tomáš Skoumal) představí účastníkům plánovaný program Moravského dne, vyhlásí sbírku určenou na příští ročník slavnosti. Následně moderátor vyzve účastníky slavnosti ke vstupu do katedrály.

PROGRAM V KATEDRÁLE
9:50 – 10:20 hod. – krátká rozprava o významu olomouckých biskupů a arcibiskupů při utváření moravské zemské identity. Vyzvednutí významných osobností, které se zapsaly nejen do kronik Olomouce coby moravské metropole, jejího biskupství, ale především do dějin celé moravské země (člen Historické sekce MNO – Bc. Jaroslav Svozil)
– pietní akt, uctění památky významných představitelů duchovního života naší země Moravy

PROGRAM PO OPUŠTĚNÍ KATEDRÁLY NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
10:25 hod – ukázka moravské lidové kultury (Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané)10:35 hod – zahájení slavnostního průvodu městem za střídavého víření bubnu a zpěvu moravských lidových písní
Trasa průvodu : Václavské náměstí – Wurmova – Biskupské.nám. – nám. Republiky – Denisova – Univerzitní – Žerotínovo nám. – Panská – Dolní náměstí – Horní náměstí – prostor mezi městskou radnicí a sloupem Nejsvětější Trojice (památka UNESCO)

OLOMOUCKÉ VINNÉ SLAVNOSTI A SLAVNOST MORAVSKÝ DEN NA HORNÍM NÁMĚSTÍ
Program po ukončení průvodu na Horním náměstí:
11:00 hod.- moderátor v krátkosti představí spolek Moravská národní obec a ohlásí Moravské fórum na Horním náměstí – „trh“ mezi sloupem Nejsvětější Trojice a radnicí: stánky – prezentace MNO, kvízy a další hry s moravskou tematikou, ochutnávky (moravské vdolky, tvarůžky a další tradiční produkty), burza moravik.
– ukázka moravské lidové kultury (Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané)
11:30 hod. – moderátor ohlásí projev předsedy Moravské národní obce z.s. (Ing. Jaroslav Krábek)
– ukázka moravské lidové kultury (Hanácký soubor – Hagnózek o.s. z Hnojic)
– krátké zdravice vzácných hostů, představitelů města a moravských organizací sdružených v Moravském kulatém stolu
– moderátor ohlásí ukázky moravské lidové kultury (Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané a Hagnózek o.s. z Hnojic)
12:30 hod. – ukončení moravského foŕa na Horním náměstí

14:00 hod. – Vycházka po pamětihodnostech barokní perly Moravy, města Olomouce s průvodci (Bc. Jaroslav Svozil, Bc. Martin Protivánek Dis)