Moravská národní obec vyhlašuje 8. ročník občanské inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Dne 5. července 2017 si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Me­toděje. Současně bude při této příležitosti MNO upozorňovat na důležité výročí 555 let od vydání erbovního privilegia pro Moravu (1462—2017), bez něhož by nebyla mo­ravská vlajka myslitelná.

Součástí oslav bude tedy vyvěšení vlajky Moravy na radni­cích. Od roku 2010 se MNO obrací na představitele samospráv s vý­zvou, aby vyvěsili moravskou vlajku. Výzva obsahuje základní fakta o moravských symbolech, které nejsou uváděny v sou­časných encyklopediích. Přikládán bude také nový přehled významných morav­ských dnů a svátků, sestavený na základě podnětů představitelů samospráv.

Tuto iniciativu signatáři Deklarace moravského národa vítají jako jednu z nejvýraznějších současných snah o obnovu užívání symbolů Moravské země a dle svých možností ji budou podporovat a propagovat. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Moravské národní obce www.zamoravu.eu