Moravská národní iniciativa zahajuje šíření textu Deklarace moravské národa mezi regionálními politiky. Signatáři Deklarace si v těchto dnech určují moravské okresy, ve kterých budou působit jako regionální mluvčí. V jednotlivých okresech budou oslovovat starosty s informací o Deklaraci a s výzvou k jejímu podpisu. Současně budou organizovat osobní jednání s poslanci a senátory napříč politickým spektrem, kteří mají v jejich okrese poslaneckou, nebo senátní kancelář. Jednání budou zaměřena na problematiku legislativního uznání moravské národnosti a práva moravského národa na sebeurčení. O reakcích regionálních politiků a informace o jednáních s poslanci a senátory budeme informovat na webu Moravské národní iniciativy www.moravskynarod.cz