Šlechetnému národu Moravskému.

Smutné události v sídelním městě Vídni 6. a 7. října, které naši společné velké vlasti hrozily, abychom pevně spojili se pod praporem zákonnosti, jednoty a bratrství. Při tomto praporu stál Moravský zemský sněm od prvopočátku své činnosti pevně, a jest to nejsvětější povinností každého, kdo svobodu a svou vlast miluje, aby při něm pevně setrval.

Moravané! Při první zprávě o událostech vídeňských dne 6. a 7. října hleděli zastupitelé země neodvratně k sněmu říšskému, k ministerstvu, k našemu konstitučnímu císaři. Mezi tím se odebrala Jeho Majestátnost, náš konstituční císař do naší vlasti Moravské. Deputace ve středu v sněmu zvolená, byla včera v Židlochovicích od jeho majestátnosti příznivě přijata. Ta Jeho k deputaci pronesená slova: „Já jsem v důvěře na dávno dokázanou věrnost Moravy k Vám přišel, abych těch, pro veškerou monarchii potřebných konstitučních prostředků v pokoji ustanoviti mohl.“ Naplnila deputaci nejpevnější důvěrou.

Moravané! Protěž k Vám voláme, neklesejte na Vaši důvěře a naději… Sláva národu! Sláva svobodě! Sláva našemu konstitučnímu císaři!

V Brně 13. října 1848

Ve jménu Moravského provinciálního sněmu zemského, ředitelství Bukovský mp.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa