V roce 2011 se při sčítání lidu se ke slezské národnosti přihlásilo 21 548 obyvatel České republiky. 12 214 z nich uvedlo slezskou národnost jako jedinou, 9342 se vedle ní přihlásilo ještě k jiné národnosti, nejčastěji  k moravské (4567) a české (4361). V polském sčítání z téhož roku se ke slezské národnosti přihlásilo přibližně 847 000 lidí, z nichž asi 376 000 uvedlo slezskou národnost jako jedinou, zatímco asi 471 000 v kombinaci s jinou národností, nejčastěji polskou (cca 431 000).

Na letošní sčítání lidu se Slezané v Polsku také připravují