Vážení členové a příznivci Moravské národní obce z. s., vážení Moravané! Dovolte mi, jako již tradičně každý rok, abych všem členům a příznivcům Moravské národní obce poděkoval za vše, co pro Moravu a Moravskou národní obec (MNO) v minulém roce vykonali.

   Uplynulý rok byl pro činnost MNO významným především dlouho odkládaným konáním Výroční členská schůze. Od ní jsem očekával nástup nového předsedy naší organizace. Bohužel to se nepodařilo a do jeho nalezení jsem byl nucen zůstat ve funkci. Proto se nyní necítím povolán k tradičnímu zhodnocení naší, přestože úspěšné, práce a raději využiji tento prostor k zamyšlení.

       Končící rok 2023 byl z pohledu nás Moravanů charakteristický dvěma skutečnostmi. První je pokračující snaha centrálních orgánů a institucí počešťovat vše moravské a Moravu postupně vytlačit do polohy regionálního označení, jakéhosi východního Chodska. Na druhé straně je stále zřetelněji vidět emancipace Moravy v moravském prostředí. To je zřetelné nejen u veřejnosti, kde používání moravských symbolů je již zcela běžné, ale i v akademickém prostředí, kde dlouho byla vůči moravanství cítit jistá váhavost a nedůvěra. Změna přichází s výměnou generací na univerzitách a přináší zásadní posun v celkovém vnímání Moravy. Posun je dobře patrný ve změně obsahu a vyznění pořadů České televize s účastí moravských vědců, dotýkající se nebo pojednávající o Moravě. Hlavní proud změn vychází z brněnských univerzit, přičemž Ostrava, ač z hlediska univerzitního prostředí mnohem menší, nebojácně nezůstává pozadu a otevírá především témata související se Slezskem. Naše nejstarší univerzita v Olomouci, sice mění svůj přístup k problematice Moravy pomaleji, ale není důvod se domnívat, že by se nepřidala k modernímu moravskému proudu. Ukazuje se, že Brno, jehož prostředí elit dlouho nebylo moravanství nakloněno, začíná plnit svoji úlohu vzoru a inspirace pro ostatní moravská města i v této oblasti. Přijmeme proto skutečnost, že Morava má v současnosti skutečnou metropoli, která je schopna plnit své poslání jako centrum jejího historického území, tak jako Ostrava plní úlohu centra Poodří v ČR. Přestaňme plýtvat silami, blouznit o „polycentrické“ Moravě a řešit kde budou sídlit nějaké orgány někdy v budoucnu.

       Vývoj tedy ukazuje, že naše heslo: „Moravu si musíme vybojovat na Moravě, ne v Praze“, je pravdivé a mělo by nás motivovat k pokračující snaze propagovat Moravu a moravanství v našich rodinách, mezi přáteli i v zaměstnání. Jen tak dosáhneme, aby Morava opět zaujala místo, které jí na mapě Evropy náleží. Na závěr bych rád popřál všem našim členům a příznivcům i všem Moravanům do nového roku 2024 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů.

30. 12. 2023

Ing. Jaroslav Krábek

předseda Moravské národní obce z. s.