V sobotu  7. prosince 2019 se  v Brně – Žebětíně, Dlážděná č. 4 uskuteční 30. sněm Moravského kulatého stolu.        

Program

10:00 hod. – zápis delegátů a hostů

10.15 hod. –  zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

10:25 hod. –  plnění usnesení z 29. sněmu

10:35 hod. –  doplnění Rady MKS

10:45 hod. – sčítání lidu 2021

11:20 hod. – výročí znovuustavení krajského zřízení v ČR

11:40 hod. – informace z jednotlivých organizací MKS

12:15 hod. – rozprava a různé

12:50 hod. – určení termínu a místa jednání 31. sněmu MKS

13:00 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

Možnost oběda v restauraci hotelu Žebětínský dvůr – vzdálenost od místa konání sněmu      cca 150 metrů.