Zamlčovanou pravdou současného systému je fakt, že nynější kraje navazují na výtvor KSČ z let 1949-60. Ať již se jedná o záměr – posílit centralizaci moci ve prospěch pražského centra, nebo i počet a tvar těchto celků. Lze sice nalézt určité rozdíly, např. Gottwaldovský kraj se nyní jmenuje Zlínský, ale podstata je zcela očividná.
Přesto je třeba konstatovat, že nynější kraje v negativním smyslu překonávají své vzory z dob totality. Myslím tím nejen vyčlenění Prahy ze středních Čech, ale i dřívější dodržování zemských hranic alespoň v severní části. I v 50. letech se Moravská Třebová a Svitavy nacházely v „moravských“ krajích.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa