Šťastný lid Moravský!

Neslyšeli jste milí Moravané, nejnovější novinku z Prahy? Tam se o Vás tahají, div že si vlasy nevyrvou a všickni chtějí Vás udělat nad míru šťastnými. Jestli pak hned tak někdo měl tolik štěstí, jako my Moravané, aby se cizí lidé předbíhali dělat ho šťastným? Tohle předbíhání má ale do sebe vždy něco podezřelého a proto dobře udělá Moravan, než se nechá udělat šťastným, prohlédne-li si dobře, co ti šlechetní obšťastňovatelé mají za lubem! …

Vidíte to Moravané, kvůli jedné neb dvěma osobnostem porvou se ti páni mezi sebou, zapomenou na velký oučel oposice své, zapomenou, že mají na svědomí osud snad celého národa, a jen proto rvou, že ti a ti byli pozváni a ti i ti že pozváni nebyli! Když se zapomenout dovedou nad vlastním lidem českým, jak pak snadno zapomenuli by na lid moravský a když by Morava pak měla hledat spásu svou v Praze, tu by hezky pochodila! …

Česká oposice deklamuje, že osud Moravanů leží ji také na srdci a že co za kroky proti nynější vládě podniká vše také ve prospěch Moravanů…. A mýlil by se, kdo by něco podobného domýšlel se o křiklounech pražských, kteří si na starost (a na svědomí) berou celou Moravu…. A sotva že se sebe otřeli to bláto, kterých sebe mezi sebou poházeli, již zase usmívají se na Moravana a nabízejí se mu za vůdce a za spasitele!

To by měl Moravan krásné vyhlídky, kdyby Vám svůj osud svěřil; jen jednou se dal obalamutit a zvolil do sněmu poslance, kteří pak opičili se po těch českých křiklounech i odešli ze sněmu …

příspěvek od Tomáše Skoumala, signatáře Deklarace moravského národa