Dobrý den.

Již jsem Vám v minulosti psal stížnost na tvůrce pořadu „Máme rádi Česko“ a jeho moderátora Libora Boučka z důvodu záměrného zatajování moravské národnosti u významných osobností z Moravy, které neprávem a záměrně označujete za „Čechy“…!!! Že se takovýmto neodpustitelným a neomluvitelný přístupem snažíte vymazat z povědomí občanů České republiky, že na území České republiky žijí tři historické národy – Moravané, Slezané a Češi…!!! Což lze doložit i skutečností, že textu preambule Ústavy České republiky se uvádí – “ Občané České republiky z Čech, Moravy a Slezska…!!! V jakékoliv zemi na planetě Zemi vždy žije národ, který je spjat se svou rodnou zemi a svou kulturou a historií se ztotožňuje s jeho svébytností a právem na sebeurčení…!!! Z čehož logicky vyplývá, že na území Moravy žije národ Moravanů, na území Slezska žije národ Slezanů a na území Čech žije národ Čechů…!!! Tuto skutečnost též dokládá fakt, že na oficiálním znaku České republiky je vyrobena ORLICE Moravy, ORLICE Slezska a dvouocasý český lev…!!! Žádal jsem o písemnou omluvu formou v textu, který jste měli zaslat na mou e-mail adresu. Bohužel do dnešního dne jsem se této Vaší omluvy nedočkal…!!! Také jsem Vás žádal, ať se tým autorů, včetně moderátora Libora Boučka omluví v jednom z dalších nově natočených dílů…!!! Ani tohoto jsem se já a všichni opravdu HRDÍ Moravané nedočkali Vaši omluvy ve vysílání a přiznali neodpustitelné, a jsem přesvědčen, že záměrně „pochybení“ a záměrného se vyhýbání správného označení, že mnou dříve zmínění v předchozích textu mé email korespondence, že byli moravské národnosti, tedy Moravané…!!! Tato stížnost Vám byla zaslána 2.4.2023…!!! Což je tedy přesně k dnešnímu dni 5 měsíců a 1 den…!!! Váš postoj a mlčení považuji za pohrdání moravským národem a urážkou Moravanů…!!! Ještě se vrátím k datu 13.4.2023 ( mimochodem den mých jmenin) , tehdy opět tvůrci a moderátor pořadu „Máme rádi Česko“ Libor Bouček, se podprahově a záludně do podvědomí Vašich diváků snažil vnutit ve spojitosti s českým GÉNIEM Járou Cimrmanem, kterého zmínil v úvodu pořadu. Ihned v návaznosti na Járu Cimrmana vzpomněl dalšího GÉNIA Josefa Sousedíka, který si díky svým průkopnickým, ojedinělým a originálním řešením v silnoproudé elektrotechnice, vysloužil označení – MORAVSKÝ EDISON…!!! Byl to moravský GÉNIUS a né „ČESKÝ“ génius jako Jára Cimrman…!!! Narodil se 18.12.1894 ve Vsetíně. Tedy na Valašsku, na Moravě a vždy se OPRAVDU HRDĚ hlásil k rodnému Valašsku, své rodné zemi Moravě a byl valašský a moravský PATRIOT…!!! Tedy narodil se ještě v době trvání Rakousko – Uherské monarchie…!!! To znamená, že se narodil v Markrabství moravském a z tohoto důvodu měl ve svém rodném listě uvedeno národnost MORAVSKÁ…!!! V době trvání Rakousko – Uherské monarchie nemělo Markrabství moravské nic společného s Královstvím českým…!!! Markrabství moravského mělo určitý způsob autonomie a vlastní samosprávu…!!! Proč ho Vaše televize PRIMA uváděla GÉNIA a proč byl tak významný a výjimečný…??? Originálním a do té doby se podílel společně s ostatními MORAVSKÝMI mozky konstruktérů a technologů, společně se „zlatými“ moravskými ručičkami, s jejich dovedností a umem, že v TATŘE Kopřivnice na Moravě bylo vytvořeno DÍLO techniky, do té doby nepoznané, které svým řešením předběhlo dobu…!!! To DÍLO se jmenovalo „SLOVENSKÁ STRELA“, na základě požadavku a zadání 1 Prezidenta Československa, Tomáše Garrigue Masaryka, rodáka z Hodonína, tedy z MORAVY, též narozeného v době trvání Rakousko – Uherské monarchie, tedy se narodil v Markrabství moravském a též měl rodném listě uvedenu národnost MORAVSKOU…!!! Proč tak rozvádím MORAVSKÉHO „EDISONA“ Josefa Sousedíka…??? Protože jsem studoval na Střední průmyslové škole strojnické v Kopřivnici, kde nás technickým předmětům vyučovali a do tajů techniky zasvěcovali inženýři z řad konstruktérů a technologů, kteří nám vštěpovali HRDOST za kvalitní výrobky s velkou tradicí, které opustily výrobní linky továrny TATRA Kopřivnice, a že byly vytvořeny a vyrobeny na MORAVĚ…!!! Dalším důvodem je i to, že i můj otec se narodil stejně jako MORAVSKÝ EDISON, 18.12 a mí rodiče mě vychovali k lásce k rodné zemi Moravě a HRDOSTI k moravské národnosti…!!! Mimochodem MORAVSKÝ EDISON zemřel 15.12.1944. To znamená, že žil i době založení a trvání 1. republiky. Po celou dobu trvání 1. republiky byla součástí tohoto státního útvaru Moravskoslezská země, která svůj Zemský sněm a Prezidenta Země moravskoslezské. Dokonce i taková lidská zrůda jakou byl Adolf Hitler si nedovolil zpochybňovat historickou zemi Moravu, což lze doložit tím, že v době protektorátu zbyl neoficiální název tohoto státního útvaru – Protektorát Čech a Morava…!!! Podle datumu úmrtí, kdy byl umučen německými nacisty dne 15.12.1944 zemřel HRDINNĚ jako Moravan, protože do 31.12.1948 se do rodných listů uváděla národnost moravská…!!! Až od 1.1.1949 protiprávně zrušili tolik nenávidění komunisté samosprávu historických zemí Moravy a Slezska, která nám příslušela po celá dlouhá staletí…!!! Tato historická a nezpochybnitelná fakta Vám uvádím proto, abyste lživě neoznačovali slavné a významné osobnosti z Moravy s moravskou, případně slezskou národnosti a aby jste neprávem označovali za „Čechy“ a „KRADLI“ a NEPRÁVEM „PŘIVLASTŇOVALI“ si je, když už Vám slavné a významné osobnosti z Čech dochází…!!! 
Víte vůbec, že v loňském roce 2022 jsme oslavili 1.200 let o první písemné zmínce o Moravanech. To by jako omluvu a nápravu mohli v pořadu „Máme rádi Česko“, zařadit jako soutěžní otázku v průběhu večera nebo by ji mohl vhodně do svého moderování zařadit Libor Bouček…!!! 
A teď Vám uvedu důvod proč jsem se rozhodl Vám opět napsat svou stížnost a co mě k tomu vedlo…!!! Se zájmem jsem očekával premiéru Vašeho nového seriálu, který též čerpá z minulosti a historických skutečností. Když to uvedu velmi slušně a uvedu mé pocity, když jsem byl vzteky nepříčetný, když jste uváděli veškeré šlechtické tituly Marie Terezie a jejího manžela Františka I. Štěpána Lotrinského, tak jste bezezbytku vyjmenovali všechny šlechtické tituly, jejichž byli nositeli. Můžete mi vysvětlit, proč jste a z jakého důvodu jste opomněli v případě Marie Terezie, titul Markraběnky moravské…!!! ??? !!! Je očividné, nepřípustné a neomluvitelné, že jste záměrně neuvedli a zatajili, že Marie Terezie byla Markraběnkou moravskou… !!!  Opět po Vaši televizi Prima požaduji omluvu všem Moravanům a to takovým způsobem, že v některém z příštích již natočených dílů uvedete omluvu a na liště,  jako u mimořádných zpráv a události, zveřejníte písemnou omluvu a doplníte, že Marie Terezie byla také Markraběnka moravská…!!!Opět důkaz, že se snažíte vymazat z povědomí občanů České republiky, že na území České republiky žijí tři historické národy – Moravané, Slezané a Češi…!!! Opravdu všichni nejsme „Češi“ a NIKDY, OPRAVDU NIKDY se Vám nepodaří v rámci Pragocentrismu a agresivního, bezohledného českého nacionalismus a šovinismus, z nás udělat HRDÝCH nejen Moravanů, ale také Slezanů udělat „Čechy“…!!! V souvislosti s tím chci také upozornit a důrazně se ohradit vůči tomu, že je nepřípustné, že si DRZE a NEPRAVDIVĚ DOVOLUJETE označovat historická území Moravy a Slezska za „Čechy“…!!! Což je zcela zřetelné, když ve svých zprávách informujete, že z pohraničních území  ze severní oblasti Moravskoslezského kraje sousedícím s Polskem z důvodu vysoké inflace jezdí, Vámi záměrně označeni obyvatelé z této oblasti, „Češi“ do Polska nakupovat….!!! Ptám se Vás…Dovolili jste si a vyžádali souhlas při rozhovorech s Moravany a Slezany z této oblasti, že je můžete nazývat „Čechy“…??? Pokud byste se mnou dělali takový rozhovor, tak bych TRVAL na tom, že mě označíte za Moravana…!!! Případně bych přimhouřil oko, za označení, že jsem Slezan, protože po mém pradědečkovi z Bialsko – Bialej jsem i částečně Slezan. A ještě něco ohledně Vaší moderátorce Terezii Tománkové… Narodila se v malebné valašské obci Brumov – Bylnice, která sousedí v městem s typickým valašským názvem Valašské Klobouky. Proto předpokládám, že si je i díky své inteligenci a vzdělávání vědoma, že je Valašska, tedy má jako Moravanka moravskou národnost…!!! Je velmi kvalitní a profesionální moderátorka diskuzních pořadů s politiky. Chápu, že v takto mnohdy vyostřených politických debatách si nemůže dovolit umravňovat a opravovat v takto  rozjitřeném ovzduší, že nesprávně a neprávem tito politiky všechny občany České republiky označují pouze za „Čechy“ a mnohdy i takto nesprávně a nepřípustně označují historická území Moravy a Slezska, za „Čechy“…!!! Nebo snad má od vedení Vaší televize PRIMA, i ona v rámci Pragocentrismu a agresivnímu českému nacionalismus a šovinismus vůči Moravě, Slezsku, Moravanům a Slezanům, vše počešťovat…??? Vždy ona, když uvádí debaty, tak by měla správně uvádět a jmenovat Moravu, Slezsko, Moravany a Slezany…!!! A nebo to má zakázáno…??? Nebo se ve Vaší televizi Prima považuje MORAVA, SLEZSKO, MORAVANÉ a SLEZANÉ za SPROSTÉ slovo…??? Přece by paní Terezii Tománkové „neupadla“ ústa, aby všechny občany žijící na území České republiky, označila za OBČANY České republiky, tedy i Moravany a Slezany…!!! Potom by ji a také všem ostatním Vaším moderátorům a komentátorům nebylo možné cokoliv vytknout…!!! 
Ještě Vás chci upozornit, že tuto mou stížnost pošlu všemu spřízněnému moravskému a slezskému tisku, kteří ji jistě rádi zveřejní v rámci „emancipace“ a „probouzející“ se Moravy a Slezska…!!! 
Tímto si Vás dovoluji pozvat, nejen svým jménem do Brna dne 16.9.2023 v 9 hodin na Moravské náměstí, kde se koná již 18. ročník DEN ZA MORAVU, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha a také záštitu převzala i primátorka měst Brna Markéta Vaňková. Díky této pro MORAVU a Moravany významný den, byste částečně mohli odčinit křivdy, kterých jste se dopustili na Moravě a Moravanech. Tuto akci pořádá spolek Moravská národní obec. Jste zváni, ať ve své televizí Prima o této akci formou zpravodajství pravdivě a nezkresleně informujete všechny občany České republiky.
Očekávám omluvu a nápravu křivd, kterých jste se dopustili na Moravě, Slezsku, Moravanech a Slezanech.
Loučí se s Vámi a zůstává s pozdravem nejen jako soukromá osoba, ale také z pozice výkonného místopředsedy polického hnutí Moravští a Slezští Vlastenci – MSV.

Aleš Vozník