STOJÍME PROTI AROGANCI MOCI – TÉ PRAŽSKÉ !

Český rozhlas + se 9. dubna v pořadu „Témata podle Heleny Šulcové“ zabýval i návrhem Hnutí STAN na přesun některých státních institucí do regionů. Toto téma nabíhá na audiu od času 8.30. Zástupce STANu, poslanec Jan Farský argumentoval podle mě dobře a rozumně. My víme, že by to problém skutečné decentralizace státu rozhodně nevyřešilo. I když určité zlepšení by to znamenat mohlo. Ale určitě by to neřešilo problém, který má Morava a Moravané, případně naše Slezsko. A neřešilo by to ani výrazné zlepšení pružnosti a efektivity našeho hospodářství, které, bez zemského zřízení se spravedlivě a optimálně stanovenými pravomocemi jednotlivých zemí není možné.

Další, který byl pořadem vybrán, aby se k tématu vyjádřil, byl komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Ten se zapojil od 15.00 časovače audia. Komentátorka mezitím sdělila, že k návrhu STANu se koalice, především ČSSD a ANO, staví negativně. Řeč Petra Nováčka nezapřela typického arogantního Pražáka, a také člověka, který je za svou „práci“ dobře placen a který chce i nadále zůstat u pramene. „Jeho nejlepší vyjádření“ zachytíme od času 18.00, kdy nám sdělí, ovšem s přesvědčením v hlase, nesmysl, že „prý“ moderní státy mají tendenci k centralizaci. Dál se uchýlil k manipulací veřejnosti a dokonce si veřejně zalhal když tvrdil, že 1. republika zrušila zemské zřízení v roce 1927, údajně prý centralizovala kvůli sílícímu nacismu v Německu. (Zemské zřízení zrušili přece komunisti po svém puči v roce 48 !) V jednu chvíli však přece jen opatrně přiznal, že „nějaká“ decentralizace by byla potřebná. Emotivní vyjádření, že Češi chápali po Listopadu moravské snahy jako RÁNU DO SRDCE, také nechybělo.

(Rány, které utrpěla Morava a které jsou stále otevřené, zřejmě v Čechách a v Praze nikoho netrápí !)

pořad najdete na: https://plus.rozhlas.cz/temata-podle-heleny-sulcove-7891182?player=on#player

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa