Deset soch – osm mezi Boršicemi a Zlechovem a dvě poblíž slovenských Opatovců – připomíná cyklistům historii a význam Velké Moravy. Díla akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače z Polešovic jsou součástí nové cyklostezky svatého Metoděje, která je od soboty 3. července oficiálně v provozu.

Stezka je součástí projektu Na kole za historií Velké Moravy. Měří sedm kilometrů a více než polovina trasy vede po hrázi slovenského Váhu směrem z Opatovců do Trenčína. „Na moravské straně je stezka dlouhá dva a půl kilometru a navádí cyklisty do míst, kde měl v devátém století putovat svatý Metoděj směrem k dnešnímu Starému Městu nebo na Sadskou výšinu,“ přibližuje boršický starosta Roman Jílek.

Kromě zastavení u symbolů Velké Moravy má trasa ještě jeden význam. Boršicím po několikaletém úsilí zajistí napojení na páteřní cyklotrasy Uherskohradišťska, z nichž některé pokračují dál směrem na Slovensko. „Získáme tak nové spojení s naší partnerskou obcí,“ těší starostu Jílka. Sochař Trubač pracoval na svých nevšedních dílech s přestávkami rok a půl. Kvůli výpadkům výroby ve slévárně, jež způsobila vládní opatření při pandemii koronaviru, se odlévání bronzových prvků mohlo uskutečnit teprve letos. 

„Nevím přesně, kolik jsem použil bronzu, ale kamene jsem na všechny sochy spotřeboval pětadvacet tun,“ podotkl umělec, jemuž Velká Morava imponuje. Inspiroval se rovněž hlaholicí a dochovanými zlomky historických textů. Konkrétně Kyjevskými listy, což je staroslověnský hlaholský text modliteb psaných na pergamenu, a také Proglasem, veršovaným předzpěvem z 9. století. Výrazné písmo Proglasu doprovází téměř všechna díla, jež stojí podél cyklostezky. Objevuje se rovněž na dvou ústředních objektech, Stolu setkání a Gorazdově obelisku. „Stůl má tvar kruhu a dvoumetrový průměr. V jeho nerezové části je hlaholicí a staroslověnštinou napsaná modlitba Otčenáš,“ popisuje Trubač. Kolem stolu umístil sedm kostek symbolizující sedm posezení. Na každé z kostek je kříž se jménem. Kromě svatých Cyrila a Metoděje jsou uvedena jména jejich pěti žáků. Stůl setkání stojí na boršické straně cyklostezky.

Na pomezí katastrů Boršic a Zlechova je nepřehlédnutelný, pět metrů vysoký Gorazdův obelisk z kamene a bronzu. Sochař do jeho spodní části umístil fragment z Kyjevských listů. Významným prvkem je rovněž stuha s nápisem „svatý Gorazde, oroduj za nás“. Na vrcholu obelisku jsou pak symboly víry, naděje a lásky, tedy kříž, kotva a srdce.

Ze dvou zastavení na slovenské straně cyklostezky je významnější obelisk s gombíky, typickým kulatým šperkem z dob Velké Moravy. Stojí přímo na náměstí v Opatovcích a sochař na gombíky umístil chráněné živočichy typické pro Trenčínský kraj.

„Vytvořil jsem brouky, ptáky i užovku stromovou. Děti tak dostanou možnost nalézt na obelisku body, které jim ulpí v paměti,“ upozornil Trubač. „Při tvorbě jsem vycházel z vlastního dětství, kdy jsem se rád zaměřil na detaily, které mi přišly důležité.“

Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/velka-morava-cyklostezka-metodej-borsice-zlechov-slovensko.A210707_616060_zlin-zpravy_ppr