Evropská unie proklamovala ve svých počátcích svá ideová východiska, která byla také důvodem a příčinou jejího vzniku. Od mnohých se naprosto vzdálila a to právem vyvolává nevoli u mnoha jejích členských států a jejich občanů. Protože do ní vstupovali s jinými představami, které dnes svým fungováním Evropská unie nenaplňuje. Zpronevěřila se i původní myšlence bezpečnosti a nehájí ani své hranice, pokud tak činí jednotlivé státy, ještě je napadá. Ale o tom jsem psát nechtěla.

Chtěla jsem psát o subsidiaritě, jedním z dalších původních ideových východisek EU. Subsidiarita znamená, že veškeré záležitosti se mají řešit na místní úrovni. Na té nejnižší a nejbližší, na které je problém ještě možno vyřešit, kde problém je, kde vznikl a kde o něm tedy i vědí nejvíc.

A dnes se unie plete do věcí, po kterých jí opravdu nic není a kde její aktivita zpravidla mnohem více škodí, než by něčemu pomáhala. Je to kolos, kde jsou úředníci nadmíru dobře placeni. A tak se činí. Materiálů, kterými zahlcuje jednotlivé státy je tolik, že je nestačí ani podrobně pročíst. A když to nestihnou do dané doby – přichází naprostý nesmysl – stávají se pro ty jednotlivé státy platnými!

S Českou republikou a Moravou je to v této věci podobné. Praha také nesmyslně rozhoduje o věcech, které se dějí na vzdálené Moravě. Moderní a rozumnou subsidiaritu tady požadovali jen zástupci moravských stran. Centralismus v ČR je dle statistik dnes nejhorší ze všech států EU. Ale snahám Moravanů mnozí občané ČR nerozumí. Jsou totiž cíleně mediálně napadány a zesměšňovány. A ještě častěji zcela ignorovány. Mediokracie je dnes jedním ze způsobů vládnutí, který vykusuje demokracii kus po kuse, takže se nám začíná zdát, že už z ní zbyla jen zářivá slupka bez obsahu.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa