Městská knihovna T.G.Masaryka Šumperk – pobočka Sever, Temenická 5 pořadá ve středu 20. února 2019 v 17.15 hod. besedu s PhDr. Tomášem SKOUMALEM na téma Šumperk a Moravské markrabství v roce 1490

V roce 1490 byli pozváni do Šumperka čelní představitele stavů Markrabství moravského a zástupce stavů Slez­ských knížectví. Zde na šumperském zámku usilovně jednali (a nakonec se také dohodli) na společném postupu při řešení vzniklé situace po ukončení uherských válek a smrti krále a markrabího Matyáše Korvína. Důležitou otázkou tehdy bylo, zda obě země zůstanou i nadále pod Uherskou korunou, nebo se navrátí k soustátí Koruny české, ke které kdysi náležely.