Ve státní svátek dne 28. října si nepřipomínáme jen vznik Československé republiky v roce 1918, ale také svátek sv. Rostislava Moravského. Tento velkomoravský panovník z rodu Mojmírovců zvaný též jako Rastislav či Rastic vyslal mezi lety 862 až 863 poselstvo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry: „Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému, ani latinskému jazyku… I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam…“ (Život Konstantina Filosofa, kap. XIV.) Zásluhou této zvláštní kulturně – politické misie vedené Konstantinem Filosofem a opatem Metodějem se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti.
                   Ve dnech 29. a 30. října 1994 byl velkomoravský panovník Rostislav pravoslavnou církví v Prešově a v Brně slavnostně kanonizován. Svatý Rostislav je společně se svatými bratry Cyrilem a Metodějem uctíván jako patron země Moravy a jejího lidu. 

Literatura a zdroj informací: 
Moravské letopisy – Lubomír E. Havlík 
Dějiny Moravy v datech  – František Čapka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%A1t_Moravsk%C3%BD
http://zamoravu.eu/2011/10/28-rijen-zamysleni-nad-odkazem-sv-rostislava/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostislav
http://www.moraviamagna.cz/dokumenty/d_svrost.htm

Stanislav Blažek, Moravská národní obec