Dne 28. října si pravoslavní věřící a Slované po celém světě připomínají osobnost sv. Rostislava, panovníka Velké Moravy, který vládl v letech 846—870. Na jeho žádost byli do země povoláni byzantští misionáři — bratři, svatí Cyril a Metoděj, aby Moravanům hlásali radostnou zvěst slovanským jazykem. Kníže Rostislav byl nejen úspěšný válečník a diplomat, ale i zbožný a osvícený vladař. Svou vírou upevnil moravskou státnost a svěřený lid osvobodil od franckého područí. Věrozvěsti pak národ naučili písmu a vzdělanosti. Zásluhou sv. Rostislava a cyrilometodějské misie se Morava stala kolébkou slovanské kultury, která přetrvala těžké dějinné zkoušky dodnes. To vše vypráví videodokument Moravské národní obce o sv. Rostislavovi.

http://zamoravu.eu/2011/10/28-rijen-zamysleni-nad-odkazem-sv-rostislava/