V roce 2021 uplynulo přesně 1150 let od chvíle, kdy Svatopluk I. Veliký stanul v čele Velkomoravské říše. Ze všech tehdejších panovníků to byl právě on, kdo se zasloužil o její největší rozkvět. Doba jeho vlády je nazývána „zlatý věk země“. Svatopluk žil dobrodružný život. S mečem v ruce a s pomocí diplomacie i lstí se snažil rozšiřovat svoje panství. To se mu nakonec povedlo, a tak byly k jeho území připojeny i dnešní Čechy, Slovensko, část Polska, Maďarska i Německa. V podstatě se tak jednalo o velký kmenový svaz, který se nedlouho po jeho smrti rozpadl. To on byl tou stmelující silou. Čeho všeho Svatopluk dosáhl? Jak vzkvétala řemesla a umění v jeho pevnostech? Kde můžeme v současnosti najít jeho odkaz? Svatoplukovým příběhem nás provede archeolog a historik Luděk Galuška. Spolu s ním podnikneme výpravu do minulosti, během které se pokusíme zodpovědět všechny důležité otázky ohledně Svatopluka a přiblížit ho širší veřejnosti nejen jako panovníka, ale také jako člověka, který se zasadil o formování tehdejší společnosti. V jeho zpřítomnění nám pomohou hrané scény a také snaha o nalezení jeho skutečné podoby. Svatopluk dodnes zůstává jedním z nejvýznamnějších panovníků, a i přes možnou snahu historiků sousedních zemí přivlastnit si kult jeho osobnosti, je především panovníkem naší paměti, Velkomoravské říše.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13081565964-svatopluk-vladce-moravanu-a-slovanu/