Kamarádi, přátelé, Moravané, spoluobčané,

dnes má svátek Zdeněk, tak všem Zdeňkům vše nejlepší. Dnes však je také SVĚTOVÝ DEN PATRIOTISMU, SVĚTOVÝ DEN VLASTENECTVÍ. Zamysleme se nad tím, do jakého bezprávného postavení byla naše vlast, Morava, uvržena. Postavení, které do komunistického puče nikdy nemělo obdoby! MÁME ODPOVĚDNOST ZA MORAVU, NAŠI VLAST ! Ale přestaly oficiálně existovat i Čechy a naše Slezsko ! Po komunistickém puči bylo zrušeno více než 1 000 let trvající zemské zřízení. To postihlo celý stát a negativní důsledky v mnoha oblastech života společnosti stále působí škody. Škody, které nikdo neeviduje a před občany jsou utajeny. Touha po větší moci, moci komunisticky centralizované, je i u našich dnešních tzv. „demokratů“ silnější, než sám prospěch státu a občanů.

Kromě odpovědnosti za obnovení práv svých rodných zemí, Čech, Moravy a Slezska, aby se mohly opět svobodně rozvíjet v rámci pružného a efektivního spolkového (zemského) uspořádání státu, máme odpovědnost i za celý stát tvořený těmito zeměmi. Máme odpovědnost i za sebe a ostatní spoluobčany.

Nemáme jen právo volit, které ani mnozí z nás nevyužívají, často ze známých důvodů. O dění se nezajímají, tak ani nevědí koho volit. Někteří sice k volbám jdou, ale naházejí to „těm silným“, aby svůj hlas „neztratili“. Neuvědomují si, že už tím, že volí pod nátlakem velkých stran a jejich „propagace ztráty hlasu“ nevolí svobodně a sami tak brání potřebné změně naší politické scény. Máme však také další práva, která ve svůj prospěch tak málo využíváme! Přitom jen poctivou prací, především v politických uskupeních, můžeme něco změnit. Bez naší práce to nepůjde! Spoléhat na oligarchy ve vedení státu se nevyplácí. Dění ve světě mluví v této věci až příliš jasnou řečí. A veselé to rozhodně není !

Sdružujme se a vybírejme mezi sebou ty nejslušnější a nejcharakternější lidi. Ne vždycky to musí být lidé s vysokým vzděláním. Přirozená inteligence stačí. Vždyť právě mezi těmi, kteří nás dostali do dnešní nezáviděníhodné situace byli dostatečně vzdělaní, uměli dobře hovořit, ale chyběla jim odvaha, kritické myšlení – a především – čistota úmyslů !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa